TS_600

Vibration Signal Simulator

شبیه ساز سیگنال TS 600

این محصول یک سیستم قابل حمل با نصب ساده است که برای تست کردن سیستم‌های ارتعاشی و دیگر سیستم‌های اندازه‌گیری دینامیکی سیگنال پیشنهاد می‌شود. این سیستم توانایی تولید شکل‌های متفاوت سیگنال مانند سینوسی و مربعی را در حالت‌های متفاوت (سینوسی تنها، ترکیب چند سینوس، جاروب سینوسی و تصادفی) را دارد. از این سیستم می‌توان برای بررسی صحت عملکرد سیستم اندازه‌گیری استفاده کرد. با استفائه از این سیستم کاربر می‌تواند دامنه‌ها و فرکانس‌های متفاوت دلخواه خود را ایجاد کند و از آنها برای بررسی سلامت سیستم خود یا شبیه سازی سیگنال مورد نظر استفاده کند.

این سیستم دارای دو خروجی برای سیگنال سینوسی (و هارمونیک‌های آن) و یک خروجی برای سیگنال مربعی (تاکو) است. این خروجی‌ها امکان استفاده از این سیستم برای استفاده از ابزارهایی مانند نمودار Orbit، خوانش فاز و نمودار Bode را در کنار موارد پایه‌ای مانند نمودار دامنه‌ی زمانی و یا طیف فرکانسی مهیا می‌کند.

این سیستم توانایی ایجاد سیگنال‌های AC و DC را دارد که این امکان را مهیا می‌کند که از آن به عنوان سسیگنال خروجی از سنسورهای شتاب سنج، سرعت سنج، جابجایی و دورسنج استفاده کرد. این سیستم توانایی امکان ایجاد سیگنال با رنج دامنه‌ی 14 میلی ولت RMS تا 1/4 ولت RMs را دارد. همچنین بازه‌ی فرکانسی و اختلاف فاز قابل شبیه سازی با این دستگاه به ترتیب 1 تا 1000 هرتز 0 تا 360 درجه است.