VibroRail100_T

Trust Measurement Module

VibroRail100_T

ماژول انتقال سیگنال و پایش موقعیت محوری VibroRail 100-T

سیستم VibroRail 100-T یک سیستم مستقل آنالوگ است که بنا بر مشخصات ذکر شده در استاندارد API-670 برای کنترل و بررسی موقعیت محوری عمل می‌کند. این سیستم مانند دیگر ماژول‌های مشابه دارای رله‌ و خروجی 4-20 mA برای PLC/DCS یا دیگر سیستم‌های ذخیره‌ی استاندارد متناسب با 4-20mA است. همچنین BNC خروجی برای استفاده‌ی سیستم‌های قابل حمل برای بررسی سیگنال فراهم شده است. از دیگر امکانات ارائه شده در این سیستم می‌توان به تاخیر در اخطار، energize رله‌ها و ترمینال ریست از راه دور اشاره کرد. این سیستم با سنسورهای جابجایی کار می‌کند و از سیستم در برابر بخش DC سیگنال محافظت می‌کند.

Vibroraila100t