ترانسمیتر ارتعاشی VibroRail200_V یک رله‌ی ثانویه برای اخطار و یک صفحه‌ی نمایش برای نمایش مقدار کلی ارتعاشات را نیز ارائه می‌کند. ترانسمیتر ارتعاشی ترانسمیتر ارتعاشی ترانسمیتر ارتعاشی

VibroRail200_V

Vibration Transducer/Monitor Module

ترنسمیتر ارتعاشی VibroRail200_V

ماژول پایش و انتقال ارتعاشات VibroRail 200_V

این سیستم نه تنها اکثر مشخصات سیستم VibroRail 100 V را دارد، بلکه علاوه بر آنها یک رله‌ی ثانویه برای اخطار و یک صفحه‌ی نمایش برای نمایش مقدار کلی ارتعاشات را نیز ارائه می‌کند. این سیستم توانایی انتقال سیگنال 4-20mA  متناسب با شتاب، سرعت یا جابجایی را به PLC/DCS یا هر سیستم مربوط به ذخیره انتقال می‌دهد. علاوه بر اینکه این سیستم انتگرال گیر سیگنال را به صورت اختیاری به کاربر ارائه می‌کند، LED بیانگر حالت (OK, Alert, Danger) نیز بر روی هر ماژول وجود دارد. در نهایت علاوه بر موارد مذکور، این سیستم امکان تعریف تاخیر هشدار،  bypass، latching رله ها، تنظیم رله بر حالت energize  یا  non-energized، ترمینال برای ریست از راه دور و پروتکل Modbus RTU (RS-485) را برای ارتباط فراهم کرده است.