ایزو 16063

ایزو 16063 ایزو 16063 ایزو 16063

ایزو 16063 به توصیف کالیبراسیون سنسورهای ارتعاشات (سنسور های شتاب ، سرعت ، جابجایی) با رفتار خطی فرکانسی با استفاده از مقایسه با سنسور مرجع اختصاص دارد.کاربرد اصلی این استاندارد برای کسانی است که ملزم به اندازه گیری ارتعاشات تحت شرایط آزمایشگاهی و مطابق با استاندارد های ایزو که درآن عدم قطعیت کم است می­باشند.حداکثر مقادیر برای محرک های ارتعاشی در محدوده 10 هرتز تا 10 کیلو هرتز ، شتاب تا 1000 متر بر مجذور ثانیه ، سرعت 1 متر بر ثانیه و جابجایی 5 میلی متر است .اکثر کالیبراتورهای موجود در بازار از مقادیر بین  1 تا 10 متر بر مجذور ثانیه استفاده می­کنند.

ملزومات اندازه گیری :

سنسور مرجع می­بایست با یک آمپلی فایر کالیبره شده باشد. هنگامیکه با استفاده از یک چیدمان جدید یا سنسور جدید قرار است کالیبراسیون انجام شود بهتر است مراحل کالیبراسیون بیش از یکبار انجام شود تا از تکرارپذیری کافی اطمینان حاصل نمود.

مهم است که از عدم تاثیر منفی حرکت کابل و کرنش پایه سنسور اطمینان حاصل شود. به این منظور با تغییر نوع اتصال سنسور به محرک ارتعاشی و نیز جابجایی کابل و تکرار اندازه گیری ها می­توان میزان تاثی این پارامتر ها را به ویژه در فرکانس های پایین تعیین نمود. برای اطمینان از تاثیر نوع نصب نیز می­توان یک سنسور را چند بار باز و بسته نموده و پس از اندازه گیری ها و از روی تکرارپذیری حساسیت اندازه گیری شد سنسور میزان کرنش پایه را تعیین نمود. اگر سنسور آزمایش به همراه آمپلی فایر و یا کاندیشنر خود تست نمی­شود ضریب بهره و پاسخ فرکانسی دامنه و در صورت نیاز فاز –آمپلی فایر نیز می­بایست در همه فرکانس های اندازه گیری تعیین شده باشند. حساسیت سنسور مرجع ( به همراه آمپلی فایر ) نیز می­بایست پیشتر در همه فرکانس های اندازه گیری تعیین شده باشند .

اگر تغییر قابل ملاحظه ای نسبت به عدم قطعیت مورد نظر در آزمون های بالا مشاهده شود باید به کمک انجام آزمایش های زیاد تخمین خوبی از واریانس آن بدست آورد. این مساله باید در محاسبه عدم قطعیت نهایی ذکر گردد. این امر به ویژه در زمانیکه اندازه گیری ها در فرکانس و یا دامنه هایی انجام شود که سنسور مرجع در آنها کالیبره نشده باشد مهم است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *