زمینه فعالیت آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون ارتعاشات 

ایده آزمایشگاه کالیبراسیون ارتعاشات شرکت بهینه پردازش آرمان با رویکرد اولیه ایجاد ذهنیت برتر در مشتریان این مجموعه و قابلیت اعتماد حداکثری به انواع محصولات آنلاین و آنلاین مانیتورینگ ارتعاشات که توسط این مجموعه طراحی و تولید می گردند، شکل گرفت.

 

بر این اساس زیر ساخت مورد نیاز برای این موضوع در قالب همکاری با موسسه تایید صلاحیت ایران (NACI) و ممیزی ایشان فراهم شد که نهایتا در سال 1394 منجر به اخذ گواهینامه ISO17025 و معرفی این مجموعه به عنوان آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون ارتعاشات گردید.

نظر به ماهیت ابزار دقیقی ادوات و تجهیزات مانیتورینگ ارتعاشات متشمل به انواع سنسورهای وایبرشن ( شتاب سنج، سرعت و جابه جایی) و همچنین انواع دستگاه های پرتابل و آنلاین که در حوزه مانیتورینگ و اعمال مراقبتی ارتعاشی مورد استفاده قرار می گیرند و ضرورت های تبیین نشده جهت آگاهی از عملکرد بدون نقص آنها، گستره فعالیت آزمایشگاه کالیبراسیون شرکت بهینه پردازش آرمان خیلی زود وسعت یافت و ارتباط با صنایع مختلف کشور جهت ارائه خدمات تست کالیبره ارتعاشاتی آغاز شد تا اثر بخشی مطلوبی به اهداف تعمیر و نگهداری صنایع ایجاد نمایید.

 

در حال حاضر اقدامات مشروح ذیل در قالب همکاری با صنایع در آزمایشگاه شرکت بهینه پردازش آرمان صورت می گیرد:

تست کالیبره انواع سنسورهای ارتعاشی(مثال: شتاب سنج (accelerometer)، سرعت(velocity)، جابه جایی (eddy current)

تست کالیبره انواع دستگاه های پرتابل ارتعاشات نظیر، vibrometer و یا آنالیزرهای آنلاین

تست کالیبره انواع سیستم های آنلاین و وایبرشین سوئیچ

تست کالیبره انواع شیکرهای ارتعاشی 

تست کالیبره انواع کالیبراتور های ارتعاشی

لیست کامل خدمات قابل ارائه در نظام نامه آزمایشگاه قابل دسترس بوده و همچنین جدول دامنه فعالیت آزمایشگاه نیز به طور جامع توضیح داده شده است .