نیروگاه بهره برداری مپنا

 • سال: 1395
 • شهر: یزد
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: بویلر فیدپمپ
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ آنلاین ارتعاشی VibroRail100

نیروگاه چادرملو

 • سال: 1397
 • شهر: یزد
 • واحد: نگهداری
 • تجهیز دوار مربوطه: حالت آفلاین
 • تجهیز نصب شده: دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات Vibro1030

نیروگاه دماوند

 • سال: 1397
 • شهر: یزد
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: فن خنک کننده
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ آنلاین ارتعاشی VibroRail100

شرکت کاشی سازی اطلس

 • سال: 1394
 • شهر: یزد
 • واحد: تعمیر و نگهداری
 • تجهیز دوار مربوطه: استفاده به صورت Offline
 • تجهیز نصب شده: دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات Vibro1030

دانشگاه یزد

 • سال: 1389
 • شهر: یزد
 • واحد: آزمایشگاه ارتعاشات
 • تجهیز دوار مربوطه: گیت تشخیص عیوب ارتعاشات
 • تجهیز نصب شده: متعادل سازی جمع کننده داده فایل حمل مدل Vibro904

شرکت فولاد آلیاژی ایران

 • سال: 1388
 • شهر: یزد
 • واحد: اکسیژن
 • تجهیز دوار مربوطه: توربو کمپرسور سانتریفوژ
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات VibroRack1000، سوئیچ آنلاین ارتعاشی VibroEx50

شرکت ذوب فلز اردکان

 • سال: 1394
 • شهر: یزد
 • واحد: تعمیر و نگهداری
 • تجهیز دوار مربوطه: استفاده به صورت Offline
 • تجهیز نصب شده: دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات Vibro1030

شرکت فولاد پارمیدا

 • سال: 1394
 • شهر: یزد
 • واحد: تعمیر و نگهداری
 • تجهیز دوار مربوطه: استفاده به صورت Offline
 • تجهیز نصب شده: دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات Vibro1030

شرکت سنگ آهن مرکزی

 • سال: 1387
 • شهر: یزد
 • واحد: کنستانتره
 • تجهیز دوار مربوطه: گیر بکس سنگ شکن
 • تجهیز نصب شده: دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات Vibro1030، سیستم آنلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات VibroRack1000، سوئیچ آنلاین ارتعاشی VibroRail100، سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroRack3000

مجتمع فسقات اسفوردی

 • سال: 1389
 • شهر: بافق
 • واحد: تعمیر و نگهداری
 • تجهیز دوار مربوطه: استفاده به صورت Offline
 • تجهیز نصب شده: دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات Vibro1030

مجتمع فسقات اسفوردی

 • سال: 1389
 • شهر: بافق
 • واحد: تعمیر و نگهداری
 • تجهیز دوار مربوطه: استفاده به صورت Offline
 • تجهیز نصب شده: دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات Vibro1030

شرکت سعادت نساجان

 • سال: 1392
 • شهر: یزد
 • واحد: تعمیر و نگهداری
 • تجهیز دوار مربوطه: استفاده به صورت Offline
 • تجهیز نصب شده: دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات Vibro1030