نیروگاه برق لوشان

 • سال: 1387
 • شهر: گیلان
 • واحد: تعمیر و نگهداری
 • تجهیز دوار مربوطه: استفاده به صورت Offline
 • تجهیز نصب شده: دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات Vibro1030

سفید رود

 • سال: 1391
 • شهر: گیلان
 • واحد: تعمیر و نگهداری
 • تجهیز دوار مربوطه: استفاده به صورت Offline
 • تجهیز نصب شده: دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات Vibro1030

نیروگاه لوشان

 • سال: 1393
 • شهر: گیلان
 • واحد: تعمیر و نگهداری
 • تجهیز دوار مربوطه: استفاده به صورت Offline
 • تجهیز نصب شده: دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات Vibro1030

نیروگاه لوشان

 • سال: 1395
 • شهر: گیلان
 • واحد: 1 گازی
 • تجهیز دوار مربوطه: توربین ژنراتور گازی
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroRack3000

نیروگاه لوشان

 • سال: 1400
 • شهر: گیلان
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: توربین بخار
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroRack3000