مناطق نفت خیز جنوب ایران

  • سال: 1389
  • شهر: گچساران
  • واحد: واحد 1 بی بی حکیمه
  • تجهیز دوار مربوطه: الکترو کمپرسور
  • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroRack3000