از جمله دستاورد های شرکت بهینه پردازش آرمان در طول سال های فعالیت، اخذ گواهینامه های مختلف در فرآیند تولید تجهیزات اندازه گیری محسوب می گردد. اولین اقدام موثر شرکت بهینه پردازش آرمان در این مسیر تدوین استاندارد سازندگان تجهیزات ارتعاشی با استناد به استاندارد API670 در موسسه ملی استانداراد می باشد. این شرکت مبتنی بر ماهیت محصولات تولیدی موفق به اخذ گواهی آزمایشگاه محیطی( IEC 60068-2-1) و (IEC 60068-2-2)، گواهیEMC( IEC 61010-6-2 , IEC 61000-6-1)، گواهی safety(IEC 61010) و گواهی CE از مراجع ذیصلاح گردیده است.

آخرین دستاورد شرکت دانش بنیان بهینه پردازش آرمان در اخذ گواهی ها مرتبط با فضای کاری مجموعه، اخذ گواهینامه SIL (Safety Integratel Level) برای سیستم آنلاین محافظتی VibroRack3000 که نسخه تکامل یافته محصولات تولیدی این شرکت تلقی می گردد، بوده است. شایان ذکر است بیشتر گواهینامه های مربوط با مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 و مدیریت پروژه ISO 10006:2003 توسط این شرکت اخذ گردیده است.