آب و فاضلاب همدان

  • سال: 1390
  • شهر: همدان
  • واحد: ایستگاه پمپاژ لونای پاک
  • تجهیز دوار مربوطه: الکتروپمپ
  • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات VibroRack1000

دانشگاه بوعلی

  • سال: 1392
  • شهر: همدان
  • واحد: آزمایشگاه
  • تجهیز دوار مربوطه: _
  • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات VibroRack1000