پالایش نفت ستاره خلیج فارس

 • سال: 1402
 • شهر: بندر عباس
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: الکتروپمپ
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافطتی ارتعاشات VibroRack3000

شرکت فولاد کاوه

 • سال: 1392
 • شهر: کیش
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: کولینگ تاور
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافطتی ارتعاشات VibroControl300

شرکت فولاد کاوه

 • سال: 1393
 • شهر: کیش
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: کولینگ تاور
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافطتی ارتعاشات VibroControl300