ماشین بالانس افقی – بالانس روتور ماشین بالانس افقی – بالانس روتور ماشین بالانس افقی – بالانس روتور ماشین بالانس افقی – بالانس روتور ماشین بالانس افقی – بالانس روتور 

Horizontal BALANCING MACHINES

ماشین های بالانس افقی 

ماشین بالانس افقی مدل MD5000-H

ماشین بالانس افقی 

دستگاه ماشین بالانس صنعتي افقی جهت انجام عمليات بالانس روي قطعات چرخنده مانند انواع روتور ها ، توربين ها ، آرميچر ها  و فن هاي راديال و قطعاتي مانند اين مورد بهره برداري قراداد.

اين دستگاه در اوزان و ابعادي وسيعي از قطعات قرار مي گيرد كه به كمك آن ميتواند جهت انجام بالانس قطعات از رنج وزني 10 كيلوگرم تا 30 تن بکارگرفته شود  .

براي سيستم ياتاقان بندي و انتقال نيرو جهت بالانس متناسب با وزن ، نوع و حساسيت قطعه مي توان از انواع Soft bearing ,Semi hard bearing,Hard bearing استفاده كرد.

از موارد استفاده  این نوع ماشین بالانس میتوان به صنايع كشتي سازي ، هواپيمايي ، نيروگاهي ، صنايع فولاد ،صنایع خودروسازی ، صنايع نظامي ، فضایی و …. اشاره  نمود .