فلات قاره

  • سال: 1388
  • شهر: لاوان
  • واحد: سکوی سلمان
  • تجهیز دوار مربوطه: MIP PUMP
  • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات VibroRack1000

فلات قاره

  • سال: 1389
  • شهر: لاوان
  • واحد: سکوی نوروز
  • تجهیز دوار مربوطه: توربین
  • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroControl300