دانشگاه قم

  • سال: 1401
  • شهر: قم
  • واحد: آزمایشگاه ارتعاشات
  • تجهیز دوار مربوطه: _
  • تجهیز نصب شده: سیستم اندازه گیری ارتعاشات Vibro1030

شرکت تولید لوله و پوشش

  • سال: 1395
  • شهر: سلفچگان
  • واحد: تعمیر و نگهداری
  • تجهیز دوار مربوطه: استفاده به صورت Offline
  • تجهیز نصب شده: دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات Vibro1030