خطوط لوله و مخابرات منطقه مرکزی

 • سال: 1393
 • شهر: شیراز
 • واحد: تلمبه خانه 1 و 2 و 3
 • تجهیز دوار مربوطه: توربین گازی Ruston
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroControl 300

انتقال گاز (ایستگاه فراشبند)

 • سال: 1397
 • شهر: شیراز
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: _
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroRack3000

پتروشیمی شیراز

 • سال: 1397
 • شهر: شیراز
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: پنکه برج خنک کننده
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ آنلاین ارتعاشی VibroEX50

پتروشیمی شیراز

 • سال: 1397
 • شهر: شیراز
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: _
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ آنلاین ارتعاشی VibroRail100

آب و فاضلاب شیراز

 • سال: 1390
 • شهر: شیراز
 • واحد: ایستگاه پمپاژ ده مجنون
 • تجهیز دوار مربوطه: الکتروپمپ
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات VibroRack 1000

آب و فاضلاب شیراز

 • سال: 1393
 • شهر: شیراز
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: Screw Pump
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroControl300