دانشگاه سیستان و بلوچستان

  • سال: 1397
  • شهر: سیستان و بلوچستان
  • واحد: _
  • تجهیز دوار مربوطه: _
  • تجهیز دوار مربوطه: سیستم آنلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات VibroRack1000