بهره برداری از نفت و گاز مسجد سلیمان

 • سال: 1391
 • شهر: خوزستان
 • واحد: بهره برداری قلعه نار
 • تجهیز دوار مربوطه: الکترو پمپ
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroControl300

خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

 • سال: 1393
 • شهر: خوزستان
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: Ruston pump
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroControl300

خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

 • سال: 1394
 • شهر: خوزستان
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: پمپ روستون
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroControl300

نفت و گاز مارون

 • سال: 1398
 • شهر: خوزستان
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: کمپرسور
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroControl300

سد شهید عباسپور

 • سال: 1392
 • شهر: خوزستان
 • واحد: نیروگاه
 • تجهیز دوار مربوطه: توربین آبی
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroRack3000

نیروگاه مسجد سلیمان

 • سال: 1394
 • شهر: خوزستان
 • واحد: واحد 6
 • تجهیز دوار مربوطه: توربین
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroRack3000

نیروگاه مسجد سلیمان

 • سال: 1394
 • شهر: خوزستان
 • واحد: واحد 6
 • تجهیز دوار مربوطه: توربین
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroRack3000

نیروگاه سد دز

 • سال: 1394
 • شهر: اندیمشک
 • واحد: تعمیر و نگهداری
 • تجهیز دوار مربوطه: استفاده به صورت Offline
 • تجهیز نصب شده: دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات Vibro1030

شرکت مکو

 • سال: 1395
 • شهر: اهواز
 • واحد: ایستگاه چمن
 • تجهیز دوار مربوطه: توربین
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroRack3000

نیروگاه برق آبی مسجد سلیمان

 • سال: 1395
 • شهر: خوزستان
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: توربین ژنراتور آبی
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroRack3000

شرکت پالایش نفت آبادان

 • سال: 1388
 • شهر: آبادان
 • واحد: کت کراگر
 • تجهیز دوار مربوطه: توربین کمپرسور
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات VibroRack1000

شرکت پالایش نفت آبادان

 • سال: 1390
 • شهر: آبادان
 • واحد: CR1
 • تجهیز دوار مربوطه: توربین کمپرسور
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroRack3000

شرکت پالایش نفت آبادان

 • سال: 1391
 • شهر: آبادان
 • واحد: فاز 1
 • تجهیز دوار مربوطه: کمپرسور C101
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ آنلاین ارتعاشی VibroEX50

پالایشگاه آبادان

 • سال: 1394
 • شهر: آبادان
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: کولینگ تاور
 • تجهیز نصب شده: جعبه اتصال BNC

شرکت پالایش نفت آبادان

 • سال: 1398
 • شهر: آبادان
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: کمپرسور
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ آنلاین ارتعاشی VibroEX50

شرکت پتروشیمی رازی

 • سال: 1398
 • شهر: بندر ماهشهر
 • واحد: نیروگاهی Tag38
 • تجهیز دوار مربوطه: توربین های گازی
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات VibroRack1000

شرکت پتروشیمی بندر امام

 • سال: 1390
 • شهر: بندر امام
 • واحد: NF
 • تجهیز دوار مربوطه: فن های خنک کننده
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین ارتعاشی VibroEX50، سیستم آنلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات VibroRack1000

شرکت پتروشیمی مارون

 • سال: 1391
 • شهر: بندر ماهشهر
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: _
 • تجهیز نصب شده: دستگاه کالیبراتور: GJX-3

شرکت پتروشیمی لاله

 • سال: 1392
 • شهر: بندر ماهشهر
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: فن های هوایی
 • تجهیز نصب شده: جعبه اتصال BNC

شرکت پتروشیمی بسپاران

 • سال: 1392
 • شهر: بندر امام
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: فن های هوایی
 • تجهیز نصب شده: جعبه اتصال BNC

شرکت پتروشیمی رازی

 • سال: 1392
 • شهر: بندر ماهشهر
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: فن های هوایی
 • تجهیز نصب شده: جعبه اتصال BNC

شرکت پتروشیمی بندر امام

 • سال: 1392
 • شهر: بندر امام
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: _
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ آنلاین ارتعاشی VibroEx50

شرکت پتروشیمی تندگویان

 • سال: 1395
 • شهر: خوزستان
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: فن خنک کننده
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ آنلاین ارتعاشی VibroRail100

شرکت پتروشیمی تندگویان

 • سال: 1397
 • شهر: ماهشهر
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: _
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroControl300

شرکت فولاد خوزستان

 • سال: 1389
 • شهر: خوزستان
 • واحد: برج خنک کننده
 • تجهیز دوار مربوطه: فن برج خنک کن
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroRack3000

شرکت فولاد خوزستان

 • سال: 1392
 • شهر: اهواز
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: کولینگ تاور
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ آنلاین ارتعاشی VibroEX50

شرکت فولاد خوزستان

 • سال: 1393
 • شهر: خوزستان
 • واحد: زمزم
 • تجهیز دوار مربوطه: کولینگ تاور
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ آنلاین ارتعاشی VibroEX50

شرکت فولاد خوزستان

 • سال: 1393
 • شهر: خوزستان
 • واحد: احیا
 • تجهیز دوار مربوطه: کولینگ تاور
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ آنلاین ارتعاشی VibroEX50

شرکت فولاد خوزستان

 • سال: 1393
 • شهر: خوزستان
 • واحد: مواد خام
 • تجهیز دوار مربوطه: فن
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ آنلاین ارتعاشی VibroEX50

شرکت فولاد خوزستان

 • سال: 1394
 • شهر: خوزستان
 • واحد: احیا
 • تجهیز دوار مربوطه: کولینگ تاور
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ آنلاین ارتعاشی VibroEX50

شرکت فولاد خوزستان

 • سال: 1397
 • شهر: خوزستان
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: _
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ آنلاین ارتعاشی VibroEX50

شرکت فولاد خوزستان

 • سال: 1398
 • شهر: خوزستان
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: فن خنک کننده
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ آنلاین ارتعاشی VibroEX50

شرکت فولاد خوزستان

 • سال: 1398
 • شهر: خوزستان
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: فن خنک کننده
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ آنلاین ارتعاشی VibroEX50

شرکت فولاد خوزستان

 • سال: 1398
 • شهر: خوزستان
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: روش آفلاین
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ آنلاین ارتعاشی VibroEX50

شرکت فولاد خوزستان

 • سال: 1398
 • شهر: خوزستان
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: فن خنک کننده
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ آنلاین ارتعاشی VibroEX50

کارخانه الکل و خمیر مایه توسعه نیشکر

 • سال: 1389
 • شهر: اهواز
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: _
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ آنلاین ارتعاشی VibroRail100

شرکت پیمانکار

 • سال: 1391
 • شهر: اهواز
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: _
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشاتVibroControl300

شرکت پیمانکار

 • سال: 1391
 • شهر: اهواز
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: _
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشاتVibroControl300