شرکت کالای نفت کیش

 • سال: 1392
 • شهر: تهران
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: _
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ آنلاین ارتعاشی VibroEx50

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

 • سال: 1397
 • شهر: ری
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: الکتروپمپ
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ آنلاین ارتعاشی VibroRail 100

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

 • سال: 1398
 • شهر: ری
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: الکتروپمپ
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ آنلاین ارتعاشی VibroRail 100

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

 • سال: 1398
 • شهر: تهران
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: _
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ آنلاین ارتعاشی VibroRail 100_V

نیروگاه برق بعثت

 • سال: 1388
 • شهر: تهران
 • واحد: تعمیر و نگهداری
 • تجهیز دوار مربوطه: استفاده به صورت Offline
 • تجهیز نصب شده: دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات Vibro 1030

نیروگاه برق ری

 • سال: 1389
 • شهر: تهران
 • واحد: نیروگاه گازی
 • تجهیز دوار مربوطه: توربین Flat
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroControl 300

پژوهشگاه نیرو

 • سال: 1390
 • شهر: تهران
 • واحد: آزمایشگاه تحقیقات
 • تجهیز دوار مربوطه: ژنراتور
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroControl 300

فراب ( نیروگاه لوارک)

 • سال: 1392
 • شهر: تهران
 • واحد: واحد 1 و 2
 • تجهیز دوار مربوطه: توربین های آبی
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroRack3000

شرکت مپنا

 • سال: 1395
 • شهر: پرند
 • واحد: نیروگاه پرند
 • تجهیز دوار مربوطه: توربین
 • تجهیز نصب شده:تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroRack3000​

نیروگاه دماوند

 • سال: 1395
 • شهر: تهران
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: بویلر فید پمپ
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ ارتعاشی VibroRail 100

نیروگاه دماوند

 • سال: 1396
 • شهر: تهران
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: پمپ خوراک دیگ بخار
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ ارتعاشی VibroRail 100​

نیروگاه برق بعثت

 • سال: 1397
 • شهر: تهران
 • واحد: نگهداری
 • تجهیز دوار مربوطه: استفاده به صورت Offline
 • تجهیز نصب شده: دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات Vibro 1030

تولید نیروی برق دماوند

 • سال: 1401
 • شهر: پاکدشت
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: بویلر فید پمپ
 • تجهیز نصب شده: VibroRail100_V

پالایشگاه تهران

 • سال: 1388
 • شهر: تهران
 • واحد: تلمبه خانه نفت
 • تجهیز دوار مربوطه: Pumps 2004 Series
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات VibroRack1000

پالایشگاه تهران

 • سال: 1391
 • شهر: تهران
 • واحد: تبدیل کاتالیستی
 • تجهیز دوار مربوطه: کمپرسور 251
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات VibroRack1000

پالایشگاه نفت تهران

 • سال: 1397
 • شهر: تهران
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: کمپرسور رفت و برگشتی
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ آنلاین ارتعاشی VibroRail200

پالایشگاه نفت تهران

 • سال: 1397
 • شهر: تهران
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: _
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات VibroRack1000

پالایشگاه نفت تهران

 • سال: 1397
 • شهر: تهران
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: نگهداری
 • تجهیز نصب شده: ژنراتور سیگنال قابل حمل TS600

پالایشگاه نفت تهران

 • سال: 1397
 • شهر: تهران
 • واحد: پمپ Corood
 • تجهیز دوار مربوطه: تانک ها
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات VibroRack1000​

پالایشگاه نفت تهران

 • سال: 1397
 • شهر: تهران
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: کمپرسور رفت و برگشتی
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ آنلاین ارتعاشی VibroRail200

پالایشگاه نفت تهران

 • سال: 1398
 • شهر: تهران
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: فن خنک کننده
 • تجهیز نصب شده: جعبه اتصال( هشت خروجی بافر) برای نظارت آفلاین

پالایشگاه نفت تهران

 • سال: 1398
 • شهر: تهران
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: کمپرسور رفت و برگشتی
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ آنلاین ارتعاشی VibroRail200

پالایشگاه نفت تهران

 • سال: 1398
 • شهر: تهران
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: کمپرسور رفت و برگشتی
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ آنلاین ارتعاشی VibroRail200

پالایشگاه نفت تهران

 • سال: 1398
 • شهر: تهران
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: کمپرسور رفت و برگشتی
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ آنلاین ارتعاشی VibroRail200

پالایشگاه نفت تهران

 • سال: 1399
 • شهر: تهران
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: فن خنک کننده
 • تجهیز نصب شده: جعبه اتصال( هشت خروجی بافر) برای نظارت آفلاین

شرکت توگا

 • سال: 1398
 • شهر: تهران
 • واحد: CM
 • تجهیز دوار مربوطه: توربین گازی V94.2
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات VibroRack1000​​

شرکت ماشین سازی منگان

 • سال: 1392
 • شهر: تهران
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: کمپرسور
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroRack3000

شرکت توربوتک

 • سال: 1393
 • شهر: تهران
 • واحد: ایستگاه خطوط تقویت فشار گاز
 • تجهیز دوار مربوطه: به صورت موازی با دستگاه Bently Nevada
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات VibroRack1000

شرکت توربین ماشین خاورمیانه

 • سال: 1393
 • شهر: تهران
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: توربین بخار
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroRack3000​

شرکت پصاکو

 • سال: 1393
 • شهر: تهران
 • واحد: تعمیر و نگهداری
 • تجهیز دوار مربوطه: استفاده به صورت Offline
 • تجهیز نصب شده: دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات Vibro 1030

شرکت پاد رعد پارسیان

 • سال: 1393
 • شهر: تهران
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: _
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ آنلاین ارتعاشی VibroRail100

شرکت پمپ های صنعتی ایران IIP

 • سال: 1393
 • شهر: تهران
 • واحد: اتاق تست
 • تجهیز دوار مربوطه: الکتروپمپ
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroControl 300

شرکت پمپ های صنعتی ایران IIP

 • سال: 1393
 • شهر: تهران
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: _
 • تجهیز نصب شده: سیستم تشخیص معکوس VibroRail100_RD

شرکت پمپ های صنعتی ایران IIP

 • سال: 1393
 • شهر: تهران
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: _
 • تجهیز نصب شده: سیستم تشخیص معکوس VibroRail100_RD

شرکت پمپسازان نبراس

 • سال: 1394
 • شهر: تهران
 • واحد: تعمیر و نگهداری
 • تجهیز دوار مربوطه: استفاده به صورت Offline
 • تجهیز نصب شده:دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات Vibro 1030​

شرکت پمپ های صنعتی ایران

 • سال: 1394
 • شهر: تهران
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: _
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ آنلاین ارتعاشی VibroRail 100

شرکت پمپ های صنعتی ایران IIP

 • سال: 1394
 • شهر: تهران
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: _
 • تجهیز نصب شده: سیستم تشخیص معکوس VibroRail100_RD

شرکت پتکو

 • سال: 1394
 • شهر: تهران
 • واحد: تعمیر و نگهداری
 • تجهیز دوار مربوطه: استفاده به صورت Offline
 • تجهیز نصب شده:دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات Vibro 1030​

شرکت توربین ماشین خاورمیانه

 • سال: 1395
 • شهر: تهران
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: توربین
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroControl 300

شرکت توربوتک

 • سال: 1397
 • شهر: تهران
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: _
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات VibroRack1000

شرکت پمپ های صنعتی ایران

 • سال: 1394
 • شهر: تهران
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: _
 • تجهیز نصب شده: سیستم تشخیص معکوس VibroRail100_RD

شرکت پیمانکار

 • سال: 1391
 • شهر: تهران
 • واحد: آبفای لرستان
 • تجهیز دوار مربوطه: پمپ آب
 • تجهیز نصب شده: سنسور شتاب سنج مدل: AS100

دانشگاه امیر کبیر

 • سال: 1388
 • شهر: تهران
 • واحد: آزمایشگاه کنترل
 • تجهیز دوار مربوطه: کیت تشخیص عیوب
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات VibroRack1000

دانشگاه امیر کبیر

 • سال: 1390
 • شهر: تهران
 • واحد: آزمایشگاه کنترل
 • تجهیز دوار مربوطه: کیت تشخیص عیوب
 • تجهیز نصب شده: سیستم اندازه گیری ارتعاشی Vibro1030

دانشگاه خوارزمی

 • سال: 1394
 • شهر: تهران
 • واحد: آزمایشگاه ارتعاشات
 • تجهیز دوار مربوطه: _
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات VibroRack1000​

دانشگاه علم صنعت

 • سال: 1395
 • شهر: تهران
 • واحد: آزمایشگاه ارتعاشات
 • تجهیز دوار مربوطه: _
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات VibroRack1000​

دانشگاه سپند

 • سال: 1395
 • شهر: تهران
 • واحد: آزمایشگاه ارتعاشات
 • تجهیز دوار مربوطه: _
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات VibroRack1000​

شرکت سیمان تهران

 • سال: 1397
 • شهر: تهران
 • واحد: تعمیرات و نگهداری
 • تجهیز دوار مربوطه: استفاده به صورت Offline
 • تجهیز نصب شده: دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات Vibro1030

شرکت پژوهشگاه نیرو

 • سال: 1390
 • شهر: تهران
 • واحد: آزمایشگاه تحقیقات
 • تجهیز دوار مربوطه: ژنراتور
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroControl300

شرکت پتروپارت

 • سال: 1391
 • شهر: تهران
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: _
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ آنلاین ارتعاشی VibroEx50

شرکت نیرو بخش

 • سال: 1392
 • شهر: تهران
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: استفاده به صورت Offline
 • تجهیز نصب شده: دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات Vibro1030

شرکت پایند پایا پارسه

 • سال: 1393
 • شهر: تهران
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: _
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ آنلاین ارتعاشات VibroRail100

شرکت پاد رعد پارسیان

 • سال: 1393
 • شهر: تهران
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: _
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ آنلاین ارتعاشات VibroRail100

شرکت پترو تجهیز پیوند

 • سال: 1393
 • شهر: تهران
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: استفاده به صورت Offline
 • تجهیز نصب شده: دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات Vibro1030

شرکت کالای صنایع

 • سال: 1393
 • شهر: تهران
 • واحد: نفت فلات قاره
 • تجهیز دوار مربوطه: _
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroControl 300

شرکت صومای تهران

 • سال: 1393
 • شهر: تهران
 • واحد: تعمیر و نگهداری
 • تجهیز دوار مربوطه: استفاده به صورت Offline
 • تجهیز نصب شده: دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات Vibro1030

فروشگاه افق

 • سال: 1394
 • شهر: تهران
 • واحد: تعمیر و نگهداری
 • تجهیز دوار مربوطه: استفاده به صورت Offline
 • تجهیز نصب شده: دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات Vibro1030

شرکت تیوانرژی

 • سال: 1394
 • شهر: تهران
 • واحد: تعمیر و نگهداری
 • تجهیز دوار مربوطه: استفاده به صورت Offline
 • تجهیز نصب شده: دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات Vibro1030

شرکت طراحی و مهندسی اورآسیا

 • سال: 1395
 • شهر: تهران
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: _
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ آنلاین ارتعاشات VibroRail100

شرکت مشاور ری آب

 • سال: 1395
 • شهر: تهران
 • واحد: تعمیر و نگهداری
 • تجهیز دوار مربوطه: استفاده به صورت Offline
 • تجهیز نصب شده: دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات Vibro1030

شرکت اندیشه سازان سلامت پارسیان

 • سال: 1397
 • شهر: تهران
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: _
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ آنلاین ارتعاشات VibroRail100

شرکت اندیشه سازان سلامت پارسیان

 • سال: 1397
 • شهر: تهران
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: _
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ آنلاین ارتعاشات VibroRail100

شرکت فرنیکان

 • سال: 1397
 • شهر: تهران
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: _
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ آنلاین ارتعاشی VibroEx50

شرکت اندیشه سازان سلامت پارسیان

 • سال: 1397
 • شهر: تهران
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: _
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ آنلاین ارتعاشات VibroRail100

شرکت اندیشه سازان سلامت پارسیان

 • سال: 1397
 • شهر: تهران
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: _
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ آنلاین ارتعاشات VibroRail100

شرکت اندیشه سازان سلامت

 • سال: 1398
 • شهر: تهران
 • واحد: نگهداری
 • تجهیز دوار مربوطه: حالت آفلاین
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ آنلاین ارتعاشات VibroRail100