خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

صنایع پمپیران
 • سال: 1399
 • شهر: گوره جاسک
 • واحد: ایستگاه پمپاژ 1 و 5
 • تجهیز دوار مربوطه: 20 دستگاه الکترو پمپ
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroRack3000

خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

پمپ های صنعتی ایران IIP
 • سال: 1399
 • شهر: گوره جاسک
 • واحد: ایستگاه پمپاژ 2 و 4
 • تجهیز دوار مربوطه: 20 دستگاه الکترو پمپ
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroRack3000

خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

پتکو
 • سال: 1399
 • شهر: گوره جاسک
 • واحد: ایستگاه پمپاژ 3
 • تجهیز دوار مربوطه: 10 دستگاه الکترو پمپ
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroRack3000

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

 • سال: 1400
 • شهر: فاز 9 و 10
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: کمپرسور رفت و برگشتی
 • تجهیز نصب شده: VibroRack1000 _ CMS

نیروگاه برق کنگان

 • سال: 1390
 • شهر: کنگان
 • واحد: 7
 • تجهیز دوار مربوطه: توربین گازی
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroControl300

پالایشگاه گاز فجر جم

 • سال: 1390
 • شهر: عسلویه (جم)
 • واحد: 4301A
 • تجهیز دوار مربوطه: پمپ آمین
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroRack3000

فاز 4 پارس جنوبی

 • سال: 1388
 • شهر: عسلویه
 • واحد: Stage 5 واحد 106
 • تجهیز دوار مربوطه: توربو کمپرسور
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات VibroRack1000

پارس جنوبی

فاز 1 پالایشگاه 4
 • سال: 1392
 • شهر: عسلویه
 • واحد: تعمیر و نگهداری به صورت Offline
 • تجهیز دوار مربوطه: کالیبراتور جهت تست سنسور و سیستم های ارتعاشی
 • تجهیز نصب شده: دستگاه کالیبراتورGJX-3

پالایشگاه گاز فجر جم

 • سال: 1393
 • شهر: بوشهر
 • واحد: 4401A,4401B,4301A,4301B
 • تجهیز دوار مربوطه: پمپ آمین
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroRack3000

پارس جنوبی

 • سال: 1394
 • شهر: عسلویه
 • واحد: فاز 9 و 10
 • تجهیز دوار مربوطه: پمپ آمین
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات VibroRack1000​

پالایشگاه گاز فجر جم

 • سال: 1393
 • شهر: بوشهر
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: پمپ آمین
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroRack3000

پتروشیمی کاویان

 • سال: 1395
 • شهر: عسلویه
 • واحد: LP,HP
 • تجهیز دوار مربوطه: کمپرسور رفت و برگشتی
 • تجهیز نصب شده: تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroControl 300_EX

پتروشیمی مروارید

 • سال: 1396
 • شهر: عسلویه
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: کمپرسور رفت و برگشتی
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroControl 300_EX

پمپ های صنعتی ایران IIP

 • سال: 1395
 • شهر: عسلویه
 • واحد: فتز 17 و 18 پارس جنوبی
 • تجهیز دوار مربوطه: پمپ های مستغرق
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroRack3000