منطقه 2 عمیات انتقال گاز ایران

 • سال: 1389
 • شهر: اصفهان
 • واحد: تعمیر و نگهداری
 • تجهیز دوار مربوطه: استفاده به صورت Offline
 • تجهیز نصب شده: دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات Vibro 1030

منطقه 2 عمیات انتقال گاز ایران

 • سال: 1393
 • شهر: اصفهان
 • واحد: تعمیرات و نگهداری
 • تجهیز دوار مربوطه: استفاده به صورت Offline
 • تجهیز نصب شده: دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات Vibro 1030

منطقه 2 عمیات انتقال گاز ایران

 • سال: 1392
 • شهر: اصفهان
 • واحد: تعمیرات و نگهداری
 • تجهیز دوار مربوطه: استفاده به صورت Offline
 • تجهیز نصب شده: دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات Vibro 1030

نیروگاه گاز

 • سال: 1392
 • شهر: کاشان
 • واحد: تعمیرات و نگهداری
 • تجهیز دوار مربوطه: استفاده به صورت Offline
 • تجهیز نصب شده: دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات Vibro 1030

پالایش نفت اصفهان (آذراب)

 • سال: 1400
 • شهر: اصفهان
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: دستگاه بویلر فید پمپ و 4، دستگاه Draft fan
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات Vibro Rack 3000

شرکت سهند گیر بکس

 • سال: 1393
 • شهر: اصفهان
 • واحد: آزمایشگاه
 • تجهیز دوار مربوطه: گیر بکس
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین و تحلیل عیب یابی ارتعاشات Vibro Rack 1000

شرکت غلتک سازان سپاهان

 • سال: 1394
 • شهر: اصفهان
 • واحد: تعمیر و نگهداری
 • تجهیز دوار مربوطه: استفاده به صورت Offline​
 • تجهیز نصب شده: دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات Vibro 1030

دانشگاه اصفهان

 • سال: 1395
 • شهر: اصفهان
 • واحد: آزمایشگاه ارتعاشات
 • تجهیز دوار مربوطه: استفاده به صورت Offline​
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین و تحلیل عیب یابی ارتعاشات Vibro Rack 1000​

شرکت ذوب آهن

 • سال: 1391
 • شهر: اصفهان
 • واحد: کارگاه اکسیژن
 • تجهیز دوار مربوطه: الکترو کمپرسور دما
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین و تحلیل عیب یابی ارتعاشات Vibro Rack 1000​

شرکت ذوب آهن

 • سال: 1391
 • شهر: اصفهان
 • واحد: کارگاه اکسیژن
 • تجهیز دوار مربوطه: الکترو کمپرسور K1700
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات Vibro Rack 3000

شرکت ذوب آهن

 • سال: 1391
 • شهر: اصفهان
 • واحد: تعمیر و نگهداری
 • تجهیز دوار مربوطه: استفاده به صورت Offline
 • تجهیز نصب شده: دستگاه پرتابل انداره گیری ارتعاشات Vibro 1030

شرکت فولاد مبارکه

 • سال: 1392
 • شهر: اصفهان
 • واحد: تعمیر و نگهداری
 • تجهیز دوار مربوطه: استفاده به صورت Offline
 • تجهیز نصب شده: دستگاه پرتابل انداره گیری ارتعاشات Vibro 1030

شرکت فولاد مبارکه

 • سال: 1393
 • شهر: اصفهان
 • واحد: تعمیر و نگهداری
 • تجهیز دوار مربوطه: استفاده به صورت Offline
 • تجهیز نصب شده: دستگاه پرتابل انداره گیری ارتعاشات Vibro 1030

شرکت سیمان اردستان

 • سال: 1389
 • شهر: اردستان
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: EP فن
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین مخافظتی ارتعاشات VibroControl300

شرکت سیمان اردستان

 • سال: 1392
 • شهر: اصفهان
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: سنسور ارتعاشی
 • تجهیز نصب شده: سنسور سرعتLP 252

شرکت ملت صنعت

 • سال: 1389
 • شهر: اصفهان
 • واحد: آزمایشگاه ارتعاشات
 • تجهیز دوار مربوطه: کالیبراسیون سنسور
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroControl 300

شرکت کیان دانش

 • سال: 1391
 • شهر: اصفهان
 • واحد: تعمیر و نگهداری
 • تجهیز دوار مربوطه: استفاده به صورت Offline
 • تجهیز نصب شده: دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات Vibro 1030

شرکت سپاس صنعت فرتاک

 • سال: 1395
 • شهر: اصفهان
 • واحد: تعمیر و نگهداری
 • تجهیز دوار مربوطه: استفاده به صورت Offline
 • تجهیز نصب شده: دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات Vibro 1030

شرکت پایژه سپاهان

 • سال: 1393
 • شهر: اصفهان
 • واحد: تعمیر و نگهداری
 • تجهیز دوار مربوطه: استفاده به صورت Offline
 • تجهیز نصب شده: دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات Vibro 1030