معرفی دستگاه های بهینه پردازش آرمان

پيشنهاد فني براي مانيتورينگ ارتعاشي تجهيزات دوار نيروگاه دماوند

نيروگاه سيكل تركيبي دماوند به عنوان بزرگترين نيروگاه سيكل تركيبي خاورميانه در سال 1384تأسيس شده است. اين نيروگاه يكي از نيروگاههاي ايران با ظرفيت توليد 2868مگاوات است كه شامل 12واحد گازي 159مگاواتي است. هر دو واحد گازي و يك واحد بخار، يك بلوك نيروگاهي را تشكيل ميدهد. پيرو بازديد كارشناسان شركت بهينه پردازش آرمان (ABPVibro) از محل نيروگاه، مقرر گرديد تا پيشنهاد فني در خصوص مانيتورينگ آنلاين ارتعاشي تعدادي از ماشين آلات دوار آن مجموعه تهيه گردد. اين تجهيزات شامل يك دستگاه فيدپمپ و يك دستگاه توربين ژنراتور مي باشد.
لذا پيشنهاد فني جهت مانيتورينگ آنلاين ارتعاشي تجهيزات مذكور در دو بخش مجزا ارائه شده است.

پيشنهاد الف) مانيتورينگ آنلاين ارتعاشي فيد پمپ در حال حاضر مانيتورينگ آنلاين ارتعاشي فيدپمپ توسط يك دستگاه محافظتي Shinkawaانجام مي شود. نظر به سپري شدن مدت زمان طولاني از زمان نصب و راه اندازي اين تجهيز ، سيستم موجود پاسخگوي نياز آن مجموعه نبوده، لذا كارشناسان اين نيروگاه خواستار تعويض اين سيستم با سيستم ديگر شده اند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *