معرفی دستگاه های بهینه پردازش آرمان

نحوه مانيتورينگ آنلاين ارتعاشي فيد پمپ

همانطور كه در بخش معرفي اين تجهيز اشاره گرديد، اين دستگاه تك كاناله مي باشد. لذا به ازاي هر سنسور اختصاص يافته به فيد پمپ يك عدد VibroRail100مورد نياز مي باشد. بنابراين با توجه به تعداد سنسورهاي ارتعاشي نصب شده(10 عدد) 10دستگاه VibroRail100مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

بدين ترتيب با توجه به تنظيمات صورت گرفته و مقدار tripتعريف شده بر روي VibroRail100اعمال مراقبتي فيدپمپ در نقاط سنسور گذاري شده پوشش داده خواهد شد، بدين معني كه اگر ارتعاشات ماشين در نقاط سنسورگذاري از مقادير مجاز مربوطه فراتر رود، رله مربوطه فعال مي گردد.

مقدار Overallارتعاشات (از طريق جريان 4‐20mA) مربوط به هر سنسور ، به PLCموجود در آن مجموعه انتقال مي يابد تا تصميم گيري نهايي از طريق اين سيستم كنترلي اعمال گردد.

به منظور راه اندازي دستگاه هاي VibroRail100منبع تغذيه 24VDCنياز مي باشد، در اين پروژه بنا به درخواست كارفرما، تغذيه Redundantبراي وايبريشن سوئيچ هاي مذكور در نظر گرفته شده است، بنابراين دو منبع تغذيه 24VDC و يك ماژول Redundantمورد نياز است كه از طرف شركت بهينه پردازش آرمان تامين و در محل مطلوب قرار خواهد گرفت.

دستگاه هاي VibroRail100در پنل محل قرار گيري سيستم Shinkawaنصب مي گردند.

شکل شماتیک جهت مانیتورینگ آنلاین ارتعاشی فید پمپ

شکل شماتیک جهت مانیتورینگ آنلاین ارتعاشی فید پمپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *