پروژه های انجام شده در صنعت پالایشگاه

شرکت پالایش نفت آبادان

 • سال تحویل پروژه: 1388
 • شهر: آبادان
 • واحد: کت کراکر
 • تجهیز دوار: توربین کمپرسور
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات VibroRack1000 و سوئیچ آنلاین ارتعاشات VibroRail100

شرکت فاز 4 پارش جنوبی

 • سال تحویل پروژه: 1388
 • شهر: عسلویه
 • واحد: stage 5 واحد 106
 • تجهیز دوار: توربو کمپرسور
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات VibroRack1000

پالایشگاه تهران

 • سال تحویل پروژه: 1388
 • شهر: تهران
 • واحد: تلمبه خانه نفت
 • تجهیز دوار: Pumps 2004 Series
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات VibroRack1000

شرکت پالایش نفت آبادان

 • سال تحویل پروژه: 1390
 • شهر: آبادان
 • واحد: CR1
 • تجهیز دوار: توربین کمپرسور
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroRack3000

پالایشگاه گاز فجر جم

 • سال تحویل پروژه: 1390
 • شهر: عسلویه (جم)
 • واحد: 4301A
 • تجهیز دوار: پمپ آمین MW1
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroRack3000

شرکت پالایش نفت آبادان

 • سال تحویل پروژه: 1391
 • شهر: آبادان
 • واحد: فاز 1
 • تجهیز دوار: کمپرسور C101
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ آنلاین ارتعاشی VibroEX50

پالایشگاه تهران

 • سال تحویل پروژه: 1391
 • شهر: تهران
 • واحد: تبدیل کاتالیستی Caty Former
 • تجهیز دوار: کمپرسور 251
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات VibroRack1000

شرکت پارس جنوبی فاز 1 پالایشگاه 4

 • سال تحویل پروژه: 1392
 • شهر: عسلویه
 • واحد: تبدیل کاتالیستی تعمیر و نگهداری به صورت Offline
 • تجهیز دوار: کالیبراتور جت تست سنسور و سیستم های ارتعاشی
 • تجهیز نصب شده: دستگاه کالیبراتور GJX-3

پالایش گاز فجر جم

 • سال تحویل پروژه: 1393
 • شهر: بوشهر
 • واحد: 4401A و 4401B و 4301A و 4301B
 • تجهیز دوار: پمپ آمین
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroRack3000

پالایش گاز فجر جم

 • سال تحویل پروژه: 1393
 • شهر: بوشهر
 • واحد: 4401A و 4401B و 4301A و 4301B
 • تجهیز دوار: پمپ آمین
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroRack3000

پالایشگاه آبادان

 • سال تحویل پروژه: 1394
 • شهر: آبادان
 • واحد: _
 • تجهیز دوار: کولینگ تاور
 • تجهیز نصب شده: جعبه اتصال BNC

پارس جنوبی

 • سال تحویل پروژه: 1394
 • شهر: عسلویه
 • واحد: فاز 9 و 10
 • تجهیز دوار: پمپ آمین
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات VibroRack1000

پالایش نفت کرمانشاه

 • سال تحویل پروژه: 1395
 • شهر: کرمانشاه
 • واحد: LPG
 • تجهیز دوار: الکترو پمپ
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroControl300

پالایش گاز فجر جم

 • سال تحویل پروژه: 1395
 • شهر: بوشهر
 • واحد: _
 • تجهیز دوار: پمپ آمین
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroRack3000

پالایشگاه نفت تهران

 • سال تحویل پروژه: 1397
 • شهر: تهران
 • واحد: _
 • تجهیز دوار: کمپرسور رفت و برگشتی
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ آنلاین ارتعاشی VibroRail200

پالایشگاه نفت تهران

 • سال تحویل پروژه: 1397
 • شهر: تهران
 • واحد: _
 • تجهیز دوار: _
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات VibroRack1000

پالایشگاه نفت تهران

 • سال تحویل پروژه: 1397
 • شهر: تهران
 • واحد: _
 • تجهیز دوار: نگهداری
 • تجهیز نصب شده: ژنراتور سیگنال قابل حمل TS 600

پالایشگاه نفت تهران

 • سال تحویل پروژه: 1397
 • شهر: تهران
 • واحد: پمپ COROOD
 • تجهیز دوار: تانک ها
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات VibroRack1000​

پالایشگاه نفت تهران

 • سال تحویل پروژه: 1397
 • شهر: تهران
 • واحد: _
 • تجهیز دوار: کمپرسور رفت و برگشتی
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ آنلاین ارتعاشی VibroRail200

پالایشگاه نفت تهران

 • سال تحویل پروژه: 1398
 • شهر: تهران
 • واحد: _
 • تجهیز دوار: فن خنک کننده
 • تجهیز نصب شده: جعبه اتصال ( هشت خروجی بافر) برای نظارت آفلاین

پالایشگاه نفت تهران

 • سال تحویل پروژه: 1398
 • شهر: تهران
 • واحد: _
 • تجهیز دوار: کمپرسور رفت و برگشتی
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ آنلاین ارتعاشی VibroRail200

پالایشگاه نفت آبادان

 • سال تحویل پروژه: 1398
 • شهر: آبادان
 • واحد: _
 • تجهیز دوار: کمپرسور
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ آنلاین ارتعاشی VibroEX50

پالایش نفت تهران

 • سال تحویل پروژه: 1398
 • شهر: تهران
 • واحد: _
 • تجهیز دوار: کمپرسور رفت و برگشتی
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ آنلاین ارتعاشی VibroRail200

شرکت تجهیز پترو پرتو

 • سال تحویل پروژه: 1399
 • شهر: _
 • واحد: _
 • تجهیز دوار: فن خنک کننده
 • تجهیز نصب شده: جعبه اتصال ( هشت خروجی بافر) برای نظارت آفلاین

پالایش گاز پارس جنوبی

 • سال تحویل پروژه: 1399
 • شهر: _
 • واحد: _
 • تجهیز دوار: _
 • تجهیز نصب شده: دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات Vibro1030

شرکت نهوران

 • سال تحویل پروژه: 1399
 • شهر: _
 • واحد: _
 • تجهیز دوار: _
 • تجهیز نصب شده: دستگاه و سنسور افتادگی میله

پالایشگاه نفت تهران

 • سال تحویل پروژه: 1399
 • شهر: تهران
 • واحد: _
 • تجهیز دوار: فن خنک کننده
 • تجهیز نصب شده: جعبه اتصال ( هشت خروجی بافر) برای نظارت آفلاین

پالایشگاه نفت اصفهان (آذراب)

 • سال تحویل پروژه: 1400
 • شهر: اصفهان
 • واحد: _
 • تجهیز دوار: دستگاه بولیر فید پمپ و 4 دستگاه Draft fan
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroRack3000

پالایش نفت ستاره خلیج فارس

 • سال تحویل پروژه: 1402
 • شهر: بندرعباس
 • واحد: _
 • تجهیز دوار: الکترو پمپ
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroRack3000