پروژه های انجام شده در صنعت نیروگاه

نیروگاه برق لوشان

 • سال تحویل پروژه: 1387
 • شهر: گیلان
 • واحد: تعمیر و نگهداری
 • تجهیز دوار: استفاده به صورت Offline
 • تجهیز نصب شده: دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات Vibro1030

نیروگاه برق بعثت

 • سال تحویل پروژه: 1388
 • شهر: تهران
 • واحد: تعمیر و نگهداری
 • تجهیز دوار: استفاده به صورت Offline
 • تجهیز نصب شده: دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات Vibro1030

شرکت کنترل قدرت پارس

 • سال تحویل پروژه: 1388
 • شهر: سنندج
 • واحد: نیروگاهی
 • تجهیز دوار: توربین گازی V94.2
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات VibroRack1000

نیروگاه برق ری

 • سال تحویل پروژه: 1389
 • شهر: تهران
 • واحد: نیروگاه گازی
 • تجهیز دوار: توربین Fiat
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroControl300

نیروگاه برق مشهد

 • سال تحویل پروژه: 1389
 • شهر: مشهد
 • واحد: الین
 • تجهیز دوار: توربین بخار MW12
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroRack3000

نیروگاه برق کنگان

 • سال تحویل پروژه: 1390
 • شهر: کنگان
 • واحد: 7
 • تجهیز دوار: توربین گازی
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroControl300

پژوهشگاه نیرو

 • سال تحویل پروژه: 1390
 • شهر: تهران
 • واحد: آزمایشگاه تحقیقات
 • تجهیز دوار: ژنراتور
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroControl300

شرکت سفید رود

 • سال تحویل پروژه: 1391
 • شهر: گیلان
 • واحد: تعمیر و نگهداری
 • تجهیز دوار: استفاده به صورت Offline
 • تجهیز نصب شده: دستگاه پرتابل اندازه گیری Vibro1030

شرکت فراب ( نیروگاه لوارک)

 • سال تحویل پروژه: 1392
 • شهر: تهران
 • واحد: 1 و 2
 • تجهیز دوار: توربین های آبی
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroRack3000

شرکت ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺳﺪ ، ﻧﯿﺮوﮔﺎه و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي آﺑﯿﺎري ﻣﺎرون

 • سال تحویل پروژه: 1392
 • شهر: بهبهان
 • واحد: _
 • تجهیز دوار: _
 • تجهیز نصب شده: ﺳﻨﺴﻮر ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺮداﺑﯽ ES500

نیروگاه گازیکاشان

 • سال تحویل پروژه: 1392
 • شهر: کاشان
 • واحد: تعمیرات ونگهداری
 • تجهیز دوار: استفاده به صورت Offline
 • تجهیز نصب شده: دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات Vibro1030

سد شهید عباسپور

 • سال تحویل پروژه: 1392
 • شهر: خوزستان
 • واحد: نیروگاه
 • تجهیز دوار: توربین آبی
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroRack3000

نیروگاه جنوب اصفهان

 • سال تحویل پروژه: 1392
 • شهر: اصفهان
 • واحد: تعمیرات ونگهداری
 • تجهیز دوار: استفاده به صورت Offline
 • تجهیز نصب شده: دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات Vibro1030

نیروگاه جنوب اصفهان

 • سال تحویل پروژه: 1392
 • شهر: اصفهان
 • واحد: تعمیرات ونگهداری
 • تجهیز دوار: استفاده به صورت Offline
 • تجهیز نصب شده: دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات Vibro1030

نیروگاه شهید رجایی

 • سال تحویل پروژه: 1393
 • شهر: قزوین
 • واحد: 1 و 2
 • تجهیز دوار: فن برج های خنک کن ATC
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ آنلاین ارتعاشی VibroEX50

نیروگاه لوشان

 • سال تحویل پروژه: 1393
 • شهر: گیلان
 • واحد: تعمیر و نگهداری
 • تجهیز دوار: فن برج های خنک کن ATC
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ آنلاین ارتعاشی VibroEX50

نیروگاه شهید رجایی

 • سال تحویل پروژه: 1393
 • شهر: قزوین
 • واحد: 1 و 2
 • تجهیز دوار:کولینگ تاور
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ آنلاین ارتعاشی VibroEX50

نیروگاه مسجد سلیمان

 • سال تحویل پروژه: 1394
 • شهر: خوزستان
 • واحد: 6
 • تجهیز دوار: توربین
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroRack3000

نیروگاه لوشان

 • سال تحویل پروژه: 1395
 • شهر: گیلان
 • واحد: 1 گازی
 • تجهیز دوار: توربین ژنراتور گازی
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroRack3000

نیروگاه دماوند

 • سال تحویل پروژه: 1395
 • شهر: تهران
 • واحد: _
 • تجهیز دوار: بویلر فید پمپ
 • تجهیز نصب شده: سیستم ارتعاشی VibroRail100

نیروگاه سد دز

 • سال تحویل پروژه: 1395
 • شهر: اندیمشک
 • واحد: تعمییرات و نگهداری
 • تجهیز دوار: استفاده به صورت Offline
 • تجهیز نصب شده: دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات Vibro1030

شرکت بهره برداری مپنا

 • سال تحویل پروژه: 1395
 • شهر: یزد
 • واحد: نیروگاه سرو (چادرملو)
 • تجهیز دوار: استفاده به صورت Offline
 • تجهیز نصب شده: دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات Vibro1030

نیروگاه منتظر قائم

 • سال تحویل پروژه: 1395
 • شهر: البرز
 • واحد: _
 • تجهیز دوار: بویلر فید پمپ
 • تجهیز نصب شده: دسیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroControl300

شرکت مپنا

 • سال تحویل پروژه: 1395
 • شهر: پرند
 • واحد: نیروگاه پرند
 • تجهیز دوار: توربین
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات VibroRack1000

شرکت مکو

 • سال تحویل پروژه: 1395
 • شهر: اهواز
 • واحد: ایستگاه چمران
 • تجهیز دوار: توربین
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroRack3000

نیروگاه برق آبی مسجد سلیمان

 • سال تحویل پروژه: 1395
 • شهر: خوزستان
 • واحد: _
 • تجهیز دوار: توربین ژنراتور آبی
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroRack3000

نیروگاه آذربایجان غربی

 • سال تحویل پروژه: 1396
 • شهر: آذربایجان
 • واحد: نگهداری
 • تجهیز دوار: حالت آفلاین
 • تجهیز نصب شده: دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات Vibro1030

نیروگاه دماوند

 • سال تحویل پروژه: 1396
 • شهر: تهران
 • واحد: _
 • تجهیز دوار: پمپ خوراک دیگ بخار
 • تجهیز نصب شده: سیستم ارتعاشی VibroRail100

نیروگاه چادرملو

 • سال تحویل پروژه: 1397
 • شهر: یزد
 • واحد: نگهداری
 • تجهیز دوار: حالت آفلاین
 • تجهیز نصب شده: دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات Vibro1030

نیروگاه دماوند

 • سال تحویل پروژه: 1397
 • شهر: یزد
 • واحد: _
 • تجهیز دوار: فن خنک کننده
 • تجهیز نصب شده: سیستم ارتعاشی VibroRail100

نیروگاه بعثت

 • سال تحویل پروژه: 1397
 • شهر: تهران
 • واحد: نگهداری
 • تجهیز دوار: حالت آفلاین
 • تجهیز نصب شده: دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات Vibro1030

نیروگاه سنندج

 • سال تحویل پروژه: 1398
 • شهر: سنندج
 • واحد: _
 • تجهیز دوار: پمپ آب را تغذیه کنید
 • تجهیز نصب شده: سیستم ارتعاشی VibroRail100

نیروگاه سنندج

 • سال تحویل پروژه: 1399
 • شهر: سنندج
 • واحد: _
 • تجهیز دوار: پمپ آب را تغذیه کنید
 • تجهیز نصب شده: سیستم ارتعاشی VibroRail100

شرکت تولید نیروی برق لوشان

 • سال تحویل پروژه: 1400
 • شهر: گیلان
 • واحد: _
 • تجهیز دوار: توربین بخار
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroRack3000

نیروگاه سیری (فرا موج پویا)

 • سال تحویل پروژه: 1400
 • شهر: سکوی سیری
 • واحد: _
 • تجهیز دوار: توربین ژنراتور 7 مگا واتی
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین مانیتورینگ و محافظتی ارتعاشات VibroRack3000

شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا

 • سال تحویل پروژه: 1400
 • شهر: نیروگاه نیشابور
 • واحد: _
 • تجهیز دوار: بولیر فید پمپ
 • تجهیز نصب شده: VibroControl3000

شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا

 • سال تحویل پروژه: 1401
 • شهر: نیروگاه نیشابور
 • واحد: _
 • تجهیز دوار: بولیر فید پمپ
 • تجهیز نصب شده: VibroControl3000

شرکت تولید نیروی برق دماوند

 • سال تحویل پروژه: 1401
 • شهر: پاکدشت
 • واحد: _
 • تجهیز دوار: بولیر فید پمپ
 • تجهیز نصب شده: VibroRail100-V

نیروگاه سنندج

 • سال تحویل پروژه: 1402
 • شهر: سنندج
 • واحد: _
 • تجهیز دوار: بولیر فید پمپ
 • تجهیز نصب شده VibroRail200-V و VibroRail200-V