پروژه های انجام شده در صنعت نفت و گاز

شرکت فلات قاره

 • سال تحویل پروژه: 1388
 • شهر: لاوان
 • واحد: سکوی سلمان
 • تجهیز دوار: MIP PUMP
 • تجهیز نصب شده : سیستم آنلاین و عیب یابی ارتعاشات VibroRack 1000

شرکت فلات قاره

 • سال تحویل پروژه: 1389
 • شهر: لاوان
 • واحد: سکوی نوروز
 • تجهیز دوار: توربین
 • تجهیز نصب شده : سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroControl300

شرکت مناطق نفت خیز جنوب ایران

 • سال تحویل پروژه: 1389
 • شهر: گچساران
 • واحد: واحد 1 بی بی حکیمیه
 • تجهیز دوار: الکترو کمپرسور
 • تجهیز نصب شده : سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroControl300

شرکت منطقه 2 عملیات انتقال گاز ایران

 • سال تحویل پروژه: 1389
 • شهر: اصفهان
 • واحد: تعمیر و نگهداری
 • تجهیز دوار: استفاده به صورت Offline
 • تجهیز نصب شده : دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات Vibro1030

شرکت سکوی نفتی بهرگان

 • سال تحویل پروژه: 1390
 • شهر: بهرگان
 • واحد: نیروگاه برق
 • تجهیز دوار: توربین MW7
 • تجهیز نصب شده : سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroControl300

شرکت بهره برداری از نفت و گاز مسجد سلیمان

 • سال تحویل پروژه: 1391
 • شهر: خوزستان
 • واحد: بهره برداری قلعه نار
 • تجهیز دوار: الکنرو پمپ
 • تجهیز نصب شده : سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroControl300

شرکت خطوط لوله و مخابرات ایران

 • سال تحویل پروژه: 1392
 • شهر: سمنان
 • واحد: _
 • تجهیز دوار: توربو پمپ
 • تجهیز نصب شده : سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroControl300

شرکت خطوط لوله و مخابرات ایران

 • سال تحویل پروژه: 1392
 • شهر: منطقه مرکز
 • واحد: _
 • تجهیز دوار: _
 • تجهیز نصب شده : سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroControl300

شرکت کالای نفت کیش

 • سال تحویل پروژه: 1392
 • شهر: تهران
 • واحد: _
 • تجهیز دوار: _
 • تجهیز نصب شده : سوئیچ آنلاین ارتعاشی VibroEX50

شرکت خطوط لوله منطقه شمال شرق

 • سال تحویل پروژه: 1392
 • شهر: سمنان
 • واحد: _
 • تجهیز دوار: _
 • تجهیز نصب شده : سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroControl300

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

 • سال تحویل پروژه: 1393
 • شهر: خوزستان
 • واحد: _
 • تجهیز دوار: Ruston pump
 • تجهیز نصب شده : سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroControl300

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

 • سال تحویل پروژه: 1393
 • شهر: اراک
 • واحد: _
 • تجهیز دوار: _
 • تجهیز نصب شده : سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroControl300

شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه مرکزی

 • سال تحویل پروژه: 1393
 • شهر: اراک
 • واحد: _
 • تجهیز دوار: توربین
 • تجهیز نصب شده : سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroControl300

شرکت خطوط لوله و مخابرات شیراز

 • سال تحویل پروژه: 1393
 • شهر: شیراز
 • واحد: تلمبه خان 1 و 2 و 3
 • تجهیز دوار: توربین گازی Ruston
 • تجهیز نصب شده : سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroControl300

شرکت منطقه 2 عملیات انتقال گاز ایران

 • سال تحویل پروژه: 1393
 • شهر: اصفهان
 • واحد: تعمیر و نگهداری
 • تجهیز دوار:استفاده به صورت Offline
 • تجهیز نصب شده : دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات Vibro1030

شرکت خطوط و لوله مخابرات نفت ایران

 • سال تحویل پروژه: 1394
 • شهر: خوزستان
 • واحد: _
 • تجهیز دوار: پمپ روستون
 • تجهیز نصب شده : سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroControl300

شرکت خطوط و لوله مخابرات منطقه شمال شرق

 • سال تحویل پروژه: 1394
 • شهر: سمنان
 • واحد: بخش ابزار
 • تجهیز دوار: توربین و الکتروموتور
 • تجهیز نصب شده : سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroControl300

شرکت خطوط و لوله مخابرات نفت ایران

 • سال تحویل پروژه: 1396
 • شهر: دامغان
 • واحد: بخش ابزار
 • تجهیز دوار: توربین و الکتروموتور
 • تجهیز نصب شده : سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroControl300

شرکت انتقال گاز (ایستگاه گاز)

 • سال تحویل پروژه: 1397
 • شهر: ساوه
 • واحد: _
 • تجهیز دوار:_
 • تجهیز نصب شده : سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroRack3000

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

 • سال تحویل پروژه: 1397
 • شهر: ری
 • واحد: _
 • تجهیز دوار: الکتروپمپ
 • تجهیز نصب شده : سوئیچ آنلاین ارتعاشی VibroRack100

شرکت انتقال گاز (ایستگاه فراشبند)

 • سال تحویل پروژه: 1397
 • شهر: شیراز
 • واحد: _
 • تجهیز دوار: _
 • تجهیز نصب شده : سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroControl300

شرکت نفت و گازمارون

 • سال تحویل پروژه: 1398
 • شهر: خوزستان
 • واحد: _
 • تجهیز دوار: کمپرسور
 • تجهیز نصب شده : سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroControl300

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

 • سال تحویل پروژه: 1398
 • شهر: ری
 • واحد: _
 • تجهیز دوار: الکتروپمپ
 • تجهیز نصب شده : سوئیچ آنلاین ارتعاشی VibroRack100

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

 • سال تحویل پروژه: 1398
 • شهر: تهران
 • واحد: _
 • تجهیز دوار: _
 • تجهیز نصب شده : سوئیچ آنلاین ارتعاشی VibroRack100-V

شرکت خطوط لوله و ارتباطات از راه دور شمال شرقی

 • سال تحویل پروژه: 1399
 • شهر: _
 • واحد: _
 • تجهیز دوار: _
 • تجهیز نصب شده : سنسور دمای بالا

شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران (صنایع پمپیران)

 • سال تحویل پروژه: 1399
 • شهر: گوره - جاسک
 • واحد: ایستگاه پمپاژ 1 و 5
 • تجهیز دوار: 20 دستگاه الکتروپمپ
 • تجهیز نصب شده : سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroRack3000

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ( پمپ های صنعتی ایران IIP)

 • سال تحویل پروژه: 1399
 • شهر: گوره - جاسک
 • واحد: ایستگاه پمپاژ 2 و 4
 • تجهیز دوار: 20 دستگاه الکتروپمپ
 • تجهیز نصب شده : سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroRack3000

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (پتکو)

 • سال تحویل پروژه: 1399
 • شهر: گوره - جاسک
 • واحد: ایستگاه پمپاژ 3
 • تجهیز دوار: 10 دستگاه الکتروپمپ
 • تجهیز نصب شده : سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroRack3000

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

 • سال تحویل پروژه: 1400
 • شهر: فاز 9 و 10
 • واحد: _
 • تجهیز دوار: کمپرسور رفت و برگشتی
 • تجهیز نصب شده : VibroRack1000 CMS

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

 • سال تحویل پروژه: 1400
 • شهر: شاهرود
 • واحد: منطقه شمال شرق
 • تجهیز دوار: _
 • تجهیز نصب شده : سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroRack3000