راهنمای عیوب ارتعاشات

نابالانسی استاتیک

نابالانسی استاتیک static unbalance  static unbalance  static unbalance  static unbalance

ارتعاشات حاصل از نابالانسی، رایج ترین عیب در ماشین آلات دوار است. این عیب به صورت پیش فرض در تمام ماشین آلات دوار وجود دارد و کاربر و سازنده بنابر نیاز یا استاندارد مورد استفاده‌ی خود به رفع تقریبی آن یا به اصطلاح بالانس روتور می‌پردازد.

وقتی که مرکز هندسی و مرکز فیزیکی بر هم منطبق باشند، روتور میزان یا بالانس است و در غیر این صورت با نابالانسی روبه رو هستیم. سه نوع نابالانسی که در ماشینها با آنها رو به رو میشویم، عبارتند از:

  1. نابالانسی استاتیک
  2. نابالانسی کوپل
  3. نابالانسی دینامیک

در این مقاله، به بررسی و تحلیل نابالانسی استاتیک پرداخته خواهد شد.

  1. نابالانسی استاتیک

نابالانسی استاتیک

ساده ترین نوع نابالانس است. این نابالانسی در سبب تراکم ذرات یا جرم تنها در یک نقطه از روتور است.

در صورت استفاده از یاتاقان های بدون اصطکاک بر روتور دارای نابالانسی استاتیک، روتور در حالت خاموش به صورتی می چرخد که نقطه ی تراکم جرم در پایین ترین نقطه قرار گیرد. این نوع نابالانسی با بالانس تک صفحه ای قابل عیب زدایی است.

نابالانسی استاتیک

در واحد سرعت، شکل موج زمانی در حضور نابالانسی استاتیکی خالص، به صورت سینوسی است. در صورت شباهت زیاد شکل موج به سینوس، با تفاوت های قابل مشاهده، امکان وجود عیوب دیگر مانند عدم هم محوری یا خمیدگی شفت وجود دارد.

در یک ماشین افقی، دامنه ی ارتعاشات در جهت افقی، به دلیل نیروی جاذبه،به اندازه ی کوچکی، بیشتر از جهت عمودی است. عیب نابالانسی تاثیر چشمگیری بر این اختلاف ندارد و در صورتی که ارتعاشات افقی بیش از دو برابر ارتعاشات عمودی باشد، احتمال وجود عیوبی مانند لقی یا رزونانس نیز وجود دارد.

در حضور عیب نابالانسی استاتیکی، در نمودار FFT شاهد یک قله ی با دامنه ی بالا در فرکانس 1X در جهات شعاعی و با دامنه ی پایین تر در راستای محوری خواهیم بود.شاخصه ی اصلی این عیب این است که با دو برابر کردن سرعت، دامنه ۴ برابرمی شود.

در نابالانسی استاتیک، اختلاف فاز در یاتاقان های دو سر شفت نداریم (حدود خطای 15 تا 20 درجه) اگر سنسور از موقعیت عمودی  (V در شکل زیر) به موقعیت افقی (H  در شکل) منتقل شود، فاز دچار 90  درجه، (30 ±) چرخش خواهد شد.

static unbalance

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *