تاییدیه های آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون ارتعاشات

گواهینامه ایزو 17025 یک استاندارد جهانی و مخصوص آزمایشگاه های تست است که به دستیابی شایستگی این آزمایشگاه ها می پردازد. در کشور های بزرگ، استاندارد ISO/IEC 17025 استانداردی است که اکثر آزمایشگاه ها باید دارای اعتبار باشند تا از نظر فنی صلاحیت داشته باشند ISO/IEC 17025 برای سازمان هایی اعمال می شود که نتایج آزمایش و کالیبراسیون را تولید می کنند. آزمایشگاه ها از ISO/IEC 17025 برای پیاده سازی یک سیستم مدیریت کیفیت با هدف بهبود توانایی خود برای سازگاری با تولید نتایج معتبر استفاده می کنند.

ISO17025
ISO17025