نرم افزار Vibro-MPRO 1030

 نرم افزار Vibro-MPRO 1030 از سري نرم افزارهاي مانيتورينگ شرکت بهينه پردازش آرمان است که جهت اتصال , تنظيم و مانيتورينگ دستگاه پرتابل اندازه گيري ارتعاش ( Vibro 1030 ) نصب و مورد استفاده قرار ميگيرد .
نرم افزار پس از پردازش هوشمند اطلاعات وارده آنها را طبقه بندي و به فرمت استاندارد ذخيره ميکند. کاربر با استفاده از اين نرم افزار قادر به مانيتور اطلاعات دريافتي بصورت چارتها و گزارشات متنوعي خواهد بود که اين گزارشات نماي کلي و جزئي وضعيت دستگاههاي مورد ارزيابي قرار گرفته را به صورت شماتيک نشان خواهند داد .

•تعريف و تغيير ساختار درختي پروژه براساس دپارتمان ها، ماشين ها و نقاط سنسور گذاري شده
•ايجاد Routeهاي مختلف از پروژه کلي نرم افزار
•امکان ارسال و دريافت Routeهاي تعريف شده از طريق پروتکل Modbus به دستگاه Vibro1030
•امکان نمايش گزارشات کلي از عملکرد نقاط ديتا برداري شده
•نصب سريع و آسان نرم افزار جهت استفاده راحت و موثر در محيط هاي مختلف
•امکان نمايش گزارشات جامع از نقاط سنسورگذاري شده
•داراي راهنماي فارسي جهت استفاده از محيط هاي مختلف نرم افزار
•امکان گرفتن Back UP و برنامه ريزيUpdate اتوماتيک

 • 500-megahertz (MHz) processor or higher
 • 512 megabytes (MB) of RAM or higher recommended for graphics features
 • 100 gigabyte (GB) available disk space.
 • 1024 × 768 or higher-resolution monitor recommended for graphics features
 • Windows XP with Service Pack (SP) 2 (32-bit)
 • Windows XP with Service Pack (SP) 3
 •  (32-bit), Windows Vista with SP1 (32-bit or 64-bit)
 • Windows Server 2003 SP2 (32-bit or 64-bit)
 • Windows Server 2008 or later (32-bit or 64-bit)
 • Windows 7(32-bit or 64-bit).
 • Microsoft SQL Server 2005 (Express Edition)
 • Microsoft .NET Framework 4

 

 • 3 layers Architecture
 •   2 Tire Application
 •   Data: Database storage on the web
 •   Data access: Most of the data available to the class
 •   User interface: Web forms and windows