نرم افزار مانیتورینگ HMI

نرم افزار HMI از سري نرم افزار هاي Vibrosoft متعلق به شرکت بهينه پردازش آرمان است. اين نرم افزار جهت مانيتورينگ صنعتي تجهيزات ارتعاش سنج آنلاين طراحي و پياده سازي شده است .

اين نرم افزار قابليت اسکن محيط پروژه و رديابي تجهيزات منصوب شده مانند Vibro rack 3000 و Vibro Control 300 را دارد .

 •امکان تعريف کاربر و نقش کاربري در استفاده تحت شبکه از نرم افزار
•امکان اسکن و شناسايي تجهيزات ABPvibro و تغيير تنظيمات هر دستگاه
•توانايي ايجاد و ويرايش صفحات مانيتورينگ و شبيه سازي تجهيزات و ماشين آلات دوار
•نمايش شماتيک وضعيت آنلاين دستگاه ها در محيط هاي مانيتورينگ
•تهيه گزارشات تفصيلي از برايند کارکرد ماشين آلات منصوبه
•نمايش صفحات آلارم به صورت آنلاين از عملکرد تجهيزات دوار
•امکان فعال سازي Modbus Slave
•امکان مانيتورينگ تجهيزات از طريق پروتکلHTTP بر روي صفحات وب
•امکان ارسال ديتا از طريق مودم GPRS به Data Centre موجود در اتاق کنترل
•داراي راهنماي فارسي جهت استفاده از محيط هاي مختلف نرم افزار
•امکان گرفتن Back UP و برنامه ريزيUpdate اتوماتيک

 •1 gigahertz (GHz) processor or higher
•1 gigabytes (GB) of RAM or higher
•200 gigabyte (GB) available disk space.
•1024 × 768 or higher-resolution monitor
•Windows XP with Service Pack (SP) 2 (32-bit), Windows XP with Service Pack (SP) 3 (32-bit), Windows Vista with SP1 (32-bit or 64-bit), Windows Server 2003 SP2 (32-bit or 64-bit) , Windows Server 2008 or later (32-bit or 64-bit), Windows 7 (32-bit or 64-bit). Terminal Server and Windows on Windows (WOW) are supported.
•Microsoft SQL Server 2005 or higher
•Microsoft .NET Framework 4
•PDF Reader ( like adobe reader or foxit)

• 3 layers Architecture
• 2 Tire Application
• Data: Database storage on the web
• Data access: Most of the data available to the class
• User interface: Web forms and windows
• Business Logic : Business Application Rule
• Common : communication patterns