پایش وضعیت ماشین آلات دوار

پايش وضعيت به صورت آفلاين مانند حالت آنلاين براي ماشين آلات دواري که سيستم آنالايزر ويبرورک1000 براي پايش وضعيت ارتعاشات آن ها در نظر گرفته شده است، کاربرد دارد.در اين حالت اپراتور مي بايست اطلاعات نرم افزار Vibro-CMS را به فرمت wav. ذخيره سازي نمايد و فايل را براي کارشناسان CM شرکت بهينه پردازش آرمان ارسال نمايد، کارشناسان ABP پس از بررسي يک گزارش جامع و کامل شامل طيف هاي ارتعاشي و عيوب  احتمالي به کارفرما ارائه خواهند نمود.

در پايش وضعيت به صورت سايت ويزيت، پس از درخواست کارفرما، کارشناسان CM شرکت ABP در محل سايت آن مجموعه حضور يافته و توسط دستگاه ديتا کالکتور اقدام به اندازه گيري ارتعاشات تجهيزات دوار مورد نظر به صورت نقطه اي مي نمايند. در نهايت پس از انجام تست ها و دريافت اطلاعات ارتعاشي ماشين دوار، کارشناسان ABP پس از بررسي يک گزارش جامع و کامل شامل طيف هاي ارتعاشي و عيوب احتمالي به کارفرما ارائه خواهند نمود.