کیت شبیه ساز و تشخیص عیوب مختلف ماشین آلات دوار

این سیستم آموزشی می‏تواند در آموزش ارتعاشات و عیب‏ یابی ارتعاشی مورد استفاده قرار گیرد. در واقع در این سیستم عیوبی به شکل عمدی و از پیش تعیین شده در ماشین ایجاد و از مشاهده سیگنالهای ارتعاشی به شکل های مختلف مانند طیف فرکانسی و سیگنال زمانی می توان عیب را تشخیص داد. عناصر اصلی این سیستم شامل موارد زیر است:موتور، شفتهای مختلف، بیرینگ، اینورتر، تسمه گیربکس و ...

این دستگاه نیزمی‏تواند برای انجام انواع آزمایش‏های ارتعاشات با سنسورهای مختلف مانند جا‏به‏ جایی، سرعت، شتاب و تاکومترمورد استفاده قرار گیرد.


 

-    معرفی روش‏های اندازه‏ گیری ارتعاشات بر روی سیستم های ماشین آلات دوار
-    اصول اندازه گیری ارتعاشات شفت و بیرینگ
-    پارامترها و متغیر های اصلی
-    کار با انواع سنسورهای اندازه‏گیری ارتعاشات
-    تاثیرات موقعیت سنسور
-    بالانس شفت‏های صلب
-    تاثیرات هم‏راستاسازی بین موتور و کوپلینگ
-    فهم و تفسیر طیف فرکانسی
-    کاربرد آنالایزر ارتعاشات Vibro Rack 1000
-    اندازه گیری ارتعاشات و عیب یابی بروی گیربکس، کوپلینگ، تسمه و ...
-    اندازه گیری و مشاهده رزونانس خمشی در تیرها

-    گیربکس
-    مجموعه بیرینگ های سالم و معیوب
-    تسمه
-    کوپلینگ انعطاف پذیر
-    شفت
-    موتور و اینورتر