کیت مرجع تست مودال - فرکانس طبیعی

از این محصول کمک آموزشی در آزمایشگاه‏های ارتعاشات و آنالیز مودال استفاده می‏گردد. هدف از آن آموزش استخراج فرکانسهای طبیعی، ضرایب میرایی، آنالیز مودال و آشنایی با خطاهای مدلسازی به روش المان محدود می‏باشد.
روند کار به این شکل است که دانشجو یکبار فرکانس‏های طبیعی و شکل مودهای هر قطعه را با روشهای محاسباتی مانند حل معادلات تحلیلی و یا مدلسازی نرم‏افزاری المان محدود محاسبه و رسم می‏نماید. ابعاد و جنس این قطعات که برای محاسبات مورد نیاز است در دفترچه آن موجود است. این کیت دارای قطعاتی از جنس مس، آلومینیوم و استیل می باشد.
 

نوع فلز                فرکانس طبیعی                                    ابعاد
آلومینیم                    270mm*20mm*7mm                              480 Hz
مس                       270mm*20mm*5mm                              237 Hz
استیل                    270mm*20mm*5mm                              364 Hz