کاليبراتور ارتعاشات - کالیبراسیون - کالیبره

دستگاه کاليبراتور GJX-3 ، جهت تست کاليبره انواع سنسورهاي ارتعاشي (شتاب سنج، سرعت سنج و جابجايي) و تجهيزات اندازه گيري ارتعاشات  (مانند ترسنديوسرها، ديتا کالکتورها، دستگاه هاي مانيتورينگ ارتعاشات و آنالايزرها )بکارگرفته مي شود.

 

• استند ثابت براي پروب سنسورهاي پراکسيميتي
• صفحه تست براي پروب سنسورهاي پراکسيميتي
• اندازه گيري بر حسب: Peak,Peak-Peak,RMS
• واحد اندازه گيري:mm, mm/s, m/s2 
• رنج دمايي: 20- C° تا 70  C° 
• ابعاد: 280*180*250 mm
• وزن: 8.4 کيلوگرم 
 
• خروجي: 24V - براي پراب سنسور پراکسيميتي
• رنج دايناميک: Max 30 m/s2 Peak, 80Hz
• پاسخ فرکانسي: 10,20,40,80,160,320,640,1280Hz±0.0

استفاده براي کليه سنسورهاي ارتعاشي و تجهيزات اندازه گيري و آناليز ارتعاشات