شرکت بهینه پردازش آرمان (ABPVibro) نماینده رسمی فروش محصولات برندهای Global Test، Promvitech و Sendig در ایران می باشد.
 
 
شرکت Promvitech 
 
تلفن: 00380442256372
ایمیل: info@promvitech.com.ua
 

شرکت Global Test

تلفن: 0078313067777
ایمیل: mail@globaltest.ru
 

 

شرکت Sendig

تلفن: 00861082895321
ایمیل: postmaster@sendig.com.cn