در صنعت اعم از صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، نیروگاه، فولاد ، سیمان و … عموماً تجهیزات دوار زیادی  وجود دارد که دسترسی به نقاط تکیه گاهی آنها (بیرینگ) به منظور مانتیورنیگ آفلاین ارتعاشی و اندازه گیری مقادیر اورال ارتعاشات برای کارگروه CM (Condition Monitoring ) مقدرو نیست، گیربکس فن های کولینگ تاور به دلیل قرار گیری در قسمت داخلی  دیواره فن از جمله این تجهیزات دوار هستند.

ایده طراحی و ساخت دستگاه کانکشن باکس (Connection Box ) با هدف پوشش  دهی به این نقیصه و فراهم آوردن امکان اندازه گیری پرتابل ارتعاشی برای این نقاط توسط اپراتورهای مربوطه توسط شرکت بهینه پردازش آرمان انجام شده است.

در واقع کاربری این دستگاه بدین گونه است که برای تجهیزات دوار با مشخصات فوق ( عدم دسترسی مطلوب به نقاط تکیه گاهی) در شرایط تعمیرات اساسی (Overhaul) که امکان دستری به نقاط تکیه گاهی تجهیز میسر می گردد. سنسور گذاری آنلاین ارتعاشی به تعداد مورد نیاز بر روی محفظه بیرینگ ها صورت می پذیرد و نهایتاً خروجی مربوط به هر سنسور از طریق کابل کشی به دستگاه کانکشن باکس که از یک باکس Stainless Steel  به همراه یک برد داخلی تشکیل شده است، انتقال می یابد.

بر روی برد داخلی کانکشن باکس تعداد ۸ عدد کانکتور BNC تعبیه شده است و به بیان بهتر هر دستگاه کانکشن باکس می تواند ۸ خروجی بافر شده ( سیگنال واقعی دریافتی از سنسور متناظر خود) را دراختیار کاربر قرارد دهد.بدین ترتیب این امکان برای اپراتور های CM فراهم خواهد بود تا همواره و به راحتی با بکارگیری از یک کابل دوسر BNC (BNC-BNC ) دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات خود را به کانال متناظر در کانکشن باکس متصل نموده و نسبت به اندازه گیری آفلاین ارتعاشی برای نقاط مذکور اقدام نمایند.