چرا پایش وضعیت ارتعاشات (لرزش) ماشین آلات دوار

امروزه صنعتگران و صاحبان صنایع با گذر از روش های سنتی و هزینه بر در تعمیرات و نگهداری(maintenance)، به روش های مدرن و صرفه جویانه روی آورده اند. کاهش هنگفت سود کارشناسان تعمیرات را بر آن داشت تا دست به تدوین روش های نوین تعمیرات و نگهداری بزنند و اکنون پس از آزمایش چندین روش مختلف تعمیرات و نگهداری ، کارشناسان تعمیرات و نگهداری به این نتیجه رسیده اند که تعمیرات بر اســاس پایش وضعیت (Maintenance Condition Based) یا به اختصار CBM بهینه ترین و کارآمد ترین روش برای مراقبت از سلامت دستگاه است. از این نوع تعمیرات به عنوان تعمیرات پیشگویانه (Predic...