سوئیچ Vibro Rail100-T یک ماژول تک کاناله است که بر اساس استاندارد API670 و با هدف اندازه گیری و مانیتورینگ مقادیر جابجایی شفت در تجهیزات دوار در راستای محوری و در جهت اکسیال (Axial) طراحی شده است. بدین ترتیب این دستگاه صرفاً قابلیت پذیرش سنسورهای جابجایی (eddy current) را به عنوان ورودی دارا بوده و قادر خواهد بود تا مقدار DC gap اندازه گیری شده را در بازه ۰-۲mm به سیگنال مناسب ۴-۲۰ mA تبدیل نماید. از دیگر قابلیتهای این ماژول اختصاص LEDهایی به منظور آگاهی از وضعیت برقراری لوپ جریان و اتصال و برقراری سنسور و همچنین در نظر گرفتن خروجی بافر شده برای اتصال دستگاه پرتابل می باشد.

 

بطور کلی مشخصات و قابلیت های دستگاه Vibro Rail100-T به شرح ذیل است:

  • سوئیچ تک کاناله به منظور اندازه گیری مقادیر جابجایی شفت در جهت اکسیال با قابلیت پذیرش سنسورهای جابجایی به عنوان ورودی
  • امکان ارسال خروجی ۴-۲۰ mA از مقادیر DC gap اندازه گیری شده
  • مجهز به LED های برقراری لوپ جریان و همچنین اتصال ترنسدیوسر جابجایی و فعال سازی در صورت عدم برقراری
  • دارای خروجی بافر شده جهت اندازه گیری مقادیر و قرائت آنها از طریق دستگاه پرتابل
  • امکان تعریف تاخیر (Delay shutdown) در مدار عملکرد رله
  • نیازمند تغذیه ۲۴VDC برای درایو و راه اندازی
  • نصب بصورت ریلی (Rail Mounted)
  • مجهز به یک عدد رله خشک به منظور استفاده به عنوان رله هشدار یا خاموشی
  • امکان انتخاب  رله به صورت فعال یا غیرفعال (energize or de-energize)