معرفي آزمايشگاه بهینه پردازش آرمان  :

    تاريخچه :

آزمايشگاه بهینه پردازش آرمان  در سال ۱۳۸۹ با توسعه فعالیت­های شرکت بهینه پردازش آرمان که ماموریت اولیه آن تولید کننده تجهیزات اندازه­گیری و آنالیز ارتعاشات بود تاسیس شد، در سال ۱۳۹۲ این مجموعه به منظور بهبود مستمر استقرار استاندارد ISO 17025  را در دستور کار خود قرار داد.

 

ساختار سازماني آزمايشگاه :

۱-داراي كاركنان مديريتي و فني با اختيارات و منابع لازمه بمنظور انجام وظايف در راستای انطباق آزمايشگاه با استاندارد بين المللي  ISO/IEC 17025 2005 مي باشد .

۲- داراي سيستمي است كه با وجود آن بتوان از خروج اطلاعات محرمانه مشتري از قبيل نتایج آزمون و ساير مستندات مربوط به مشتري جلو گيري نمود . همچنین جهت جلب نظر مشتريان نسبت به فراهم بودن تسهيلاتي براي حضور ايشان در آزمايشگاه در هنگام انجام آزمايشها ويا ساير موارد مورد نظر مشتري با حفظ اسرار ساير مشتريان اقدام نموده است . اين امر با درخواست كتبي مشتري وتاييد آن توسط مديريت ارشد ممكن ميباشد

۳-ساختار سازماني آزمایشگاه بهینه پردازش آرمان  بشرح ذيل مي باشد .

۴- اين آزمايشگاه داراي يك مدیر فني جهت انجام عمليات فني و تامين منابع لازمه بمنظور حصول اطمينان از كيفيت مورد نياز عمليات آزمايشگاه و يك مدير كيفيت جهت حصول اطمينان از اجرا و پيگيري سيستم كيفيت در همه اوقات ميباشد . براي هر يك از افراد فوق جانشين هايي تعين شده تا در غياب ايشان  بتوانند وظايف محوله آنها را در چهار چوب اجراي سيستم استاندارد بين المللي ISO/IEC 17025 انجام دهند .

-مديريت و كاركنان آزمايشگاه از هر گونه فشار و تاثير پذيري نابجاي تجاري ، مالي ، اداری و غيره داخلي و خارجي كه اثر سوء و نامطلوبي بر كيفيت امورات آزمايشگاه و ارتباط  با مشتري و كاركنان مي گذارد مبرا هستند .

– آزمايشگاه بر اساس خط مشي كيفيت از دخالت هرنوع فعالیتی كه موجب كاهش اعتماد به صلاحيت ، بی طرفي،درستي قضاوت يا درستي عمل آن گردد اجتناب مي نمايد .

 

 خدمات قابل ارائه آزمايشگاه بهینه پردازش آرمان :

آزمايشگاه بهینه پردازش آرمان  (شخص ثالث ، کاملاً بی طرف ومستقل ) به عنوان يكي از بهترين مراجع انجام آزمون، کالیبراسیون انواع تجهیزات اندازه­گیری ارتعاشات شامل: سنسورهای ضربه و ارتعاشات بر اساس استاندارد  ISO 16063 ميباشد كه ليست كامل خدمات  قابل ارائه آزمايشگاه در لیست خدمات آزمایشگاه  به پيوست  همين نظامنامه ارائه شده است . همچنین جدول دامنه فعالیت آزمایشگاه به شرح ذیل است:

بيانيه مديريت :

آزمايشگاه بهینه پردازش آرمان  از طريق نظامنامه كيفيت ارائه شده ، چارچوب و ساختار سيستم مديريت خود را  مستند ميكند ، اين نظامنامه همه فرآيندها و مسئوليتهاي مرتبط با آزمايشگاه را تشريح ميكند و تائيد مينمايد كه همه فرآيندهاي كاري برنامه ريزي شده و تحت كنترل ميباشند. سيستم مديريت و مستندات آن بر اساس تغييرات مرتبط با وضعيت فني ، قوانين ، وضعيت عملكرد ، انتظارات مشتري آموزش ها و انگيزش هاي كاركنان ، مورد تجديد نظر قرار ميگيرند . مدير ارشد آزمايشگاه ، اعمال رويه حرفه اي خوب آزمايشگاه را تعهد نموده و صراحتا اعلام ميدارد كه آزمايشگاه و كاركنان آن از هر گونه فشار داخلي و يا خارجي كه برانجام و كيفيت نتايج آزمون ها تاثير منفي مي گذارد ، رها ميباشند . آزمايشگاه همه فعاليتهاي خود را با تاكيد بر حفظ اسرار و بدون تبعيض و بصورت كامل و بر طبق اصول حرفه اي انجام مي دهد ، حفاظت از اموال و اطلاعات مشتريان جزء قوانين اوليه اين آزمايشگاه ميباشد ، اختيارات لازم در اين خصوص با مديريت ارشد اين آزمايشگاه ميباشد .

مدير ارشد آزمايشگاه ، مدير كيفيت و مدیر فني ، خود را متعهد ميدانند كه سيستم مديريت آزمايشگاه را  پيگيري نمايند    و الزامات استاندارد ISO /IEC 17025 : 2005  را در آزمايشگاه برآورده نمايند و از آن تبعيت كنند .

مديريت ارشد متعهد ميگردد منابع لازم مالي و منابع انساني را براي استقرار الزامات اين استاندارد و ساير الزامات موجود فراهم نمايد ، پيروي از نظامنامه كيفيت براي همه افراد آزمايشگاه حتي مدير ارشد الزامي است ، رعايت الزامات تعريف شده به صورت سالانه مورد بازبيني قرار ميگيرد .

 

گواهینامه ISO17025:2005 آزمایشگاه کالیبراسیون بهینه پردازش آرمان صادره از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

        گواهینامه ۱۷۰۲۵_بهینه پردازش آرمان

 

پرتال مرکز ملی تایید صلاحیت ایران – آزمایشگاه های کالیبراسیون تایید صلاحیت شده بر اساس استاندارد ۱۷۰۲۵:

http://eform.isiri.gov.ir/portal/home/?64559/17025