مجله تخصصی ارتعاشات IMPULSE نگاهی برمحصولات و پروژه های شرکت بهینه پردازش آرمان

Number 1 – Apr 2016

مجله تخصصی ارتعاشات IMPULSE
مجله تخصصی ارتعاشات IMPULSE

۴۳_Impulse Magazine-April2016

مجله تخصصی ارتعاشات IMPULSE نگاهی برمحصولات و پروژه های شرکت بهینه پردازش آرمان

از سال ۵۸۳۱ در زمینه طراحي و تولید سیستم هاي ABPVibro( شرکت دانش بنیان بهینه پردازش آرمان) با استفاده از محصولات CM پايش وضعیت ارتعاشات، برگزاري دوره هاي آموزشي و انجام پروژه هاي تولیدي خود فعالیت خود را در کشور آغاز نموده است. اين شرکت قادر است تا با بهره گیري از تیم فني مجرب در زمینه طراحي، تولید و راه اندازي ،تست و کالیبراسیون تجهیزات پايش وضعیت، پیشنهادات فني بر روي اين تجهیزات CM جامعي را به منظور مونیتورينگ ارتعاشي تجهیزات دوار و اجراي پروژه هاي از قبیل انواع مختلف توربین ، کمپرسور و پمپ و … به فعالین بخش صنعت بويژه صنعت نیروگاهي ، نفت و گاز ، پتروشیمي، سیمان، فولاد، آب و فاضلاب ارائه نمايد.

بهره گیري از اين تجهیزات و خدمات در بخش تعمیرات و نگهداري واحدهاي صنعتي باعث افزايش بهره وري گرديده و از بروز لطمات و صدمات جبران ناپذير به تجهیزات مذکور جلوگیري بعمل مي آورد. شايان ذکر است که تمامي مراحل طراحي و تولید و نصب و راه اندازي و خدمات پس از فروش تجهیزات اين شرکت به دست متخصصان داخلي صورت گرفته و گامي است در راستاي پیشبرد توان فني کشور که سالانه از خروج مقادير قابل توجهي ارز جلوگیري بعمل مي آورد.

موفق به تدوين ISO و ۱۰۰۰۶:۲۰۰۳ ISO اين شرکت در سالهاي اخیر ضمن اخذ گواهینامه هاي ISO9001, , ISO17025از ISO و همچنین دريافت گواهي  استاندارد تجهیزات ارتعاشي منطبق بر استاندارد بین المللي API670 گرديده که اين مجموعه را به عنوان نخستین و تنها آزمايشگاه مرجع خصوصي NACI( موسسه تايید صلاحیت ايران) در زمینه تست کالیبره انواع سنسورهاي ارتعاشي و سیستم هاي اندازه گیري ارتعاشات در کشور معرفي نموده است.

درباره مجله تخصصی ارتعاشات IMPULSE

متخصصان پايش وضعیت و ارتعاشات، متخصصان تعمیرات و ابزار دقیق و همچنین کارشناسان فني در بخش اجرايي، حجم بالايي از کتاب ها و مجلات فني را در اختیار دارند که به ندرت اين مطالب فني در دانشگاه ها تدريس مي گردد. در روند اجراي پروژه هاي عملي، نکاتي از اين منابع علمي استخراج و به کار گرفته مي شود که تجربه کارشناسان فني در صنايع مختلف مکمل اين دانش در راستاي صحیح اجرا شدن پروژه ها مي باشد. در واقع اجراي صفر تا صد يک پروژه، نقطه اتصال دانش ها و تجربه هاي مرتبط با موضوع در کنار يکديگر مي باشد و اين امر جرقه اي بود که ما را متقاعد کرد که تلفیق دانش و تجربه و در ادامه پیشرفت تکنولوژي با انتقال ضمن توضیح (Impulse) اين اطلاعات در کنار هم ممکن مي گردد. لذا بر آن شديم تا با تدوين مجله تخصصي ارتعاشات ايمپالس روند اجراي پروژه هاي پايش وضعیت، دانشي که بستر شکل گیري آنها مي باشد، با ساير همکاران فني به اشتراک بگذاريم و ضمناً و صنايع مختلف گردآوري گردد. اين امر (ABPVibro) مجموعه خوبي از دانش و تجربه کارشناسان فني شرکت بهینه پردازش آرمان نقطه عطف جديدي براي پیشرفت تکنولوژي دستگاه هاي پايش وضعیت و اجراي علمي تر پروژه ها خواهد بود. همچنین منجر به بالا

رفتن دانش جمعي متخصصان ارتعاشات و پايش وضعیت، تعمیرات و ابزار دقیق شده و بدين ترتیب به نقش موازي دانش و تجربه دراجراي پروژه ها اهمیت داده خواهد شد. امید است در شماره هاي بعدي اين مجله، به کمک متخصصان فعال در صنايع مختلف پروژه هاي پر بار تري از نظر دانش فني مورد بررسي قرار گیرد تا قدمي براي پیشرفت دانش و تکنولوژي در زمینه ارتعاشات و پايش وضعیت در ايران برداشته شود.

شما برای اطلاعات بیشترمیتوانید  درزمینه آنالیز ارتعاشات وصدا وتست مودال (آنالیز مودال) وپروژه های شرکت دروبلاگ های پروژه و کالیبراسیون بازدید کنید