سوییچ vibro EX50 ماژول آنالوگی است که به منظور سنجش تصاویر ارتعاشات برای تک کانال مورد استفاده قرار می گیرد .
از جمله محاسن این تجهیز ، مجهز بودن آن به باکس ضد انفجار بوده که مانیتورینگ ارتعاشی تجهیزات دواری که در محدوده پرخطر قرار دارند را میسر می سازد.
دستگاه vibro EX50 به ازای یک کانال ورودی که از طریق سنسور های شتاب ،سرعت و جابجای یصورت می پذیرد .
دادای دو خروجی آلارم و تریپ ، یک خروجی جریانmA20-4جهت اتصال به سیستم های کنترلی نظیر …,PLC,DCSمی باشد .

بطور کلی مشخصات و قابلیت دستگاه vibro EX50 به شرح ذیل است :

• سوییچ تک کاناله با قابلیت پذیرش سنسورهای شتاب سنج – سرعت و جابجایی بعنوان ورودی
• امکان ارسال خروجی بصورت جریانmA 20-4 از سیگنال اورال ارتعاشات یا داینامیک
• امکان انتخاب بصورت فعال یا غیرفعال(energize or de-energize)
• نصب بصورت plate mount
• نیازمند منبع تغذیه ۲۴VDC جهت درایو و راه اندازی
• امکان تعریف Delay shutdown در مدار عملکرد رله
• مجهز به دو عدد رله خشک به منظور استفاده به عنوان رله هشدار و خاموشی
• مجهز به باکس ضد انفجار جهت بکارگیری در مناطق پرخطر

 

 

 


 

سوييچ ارتعاشي آنلاين و مزاياي آن:

  • اختصاص فضاي كم جهت مانيتورينگ ارتعاشات
  • فراهم آوردن امكان آناليز ارتعاشي توسط دستگاه پرتابل با توجه به دارا بودن خروجي BNC
  • مناسب تجهيزات دواري كه اندازه گيري ارتعاشات و اِعمال اقدامات مراقبتي و محافظتي نقاط محدودي در آنها مد نظر است.

بنابراين سوييچهاي ارتعاشي در بسياري از موارد گزينه انتخابي مديران صنعت جهت اندازه گيري هاي ارتعاشي ماشينهاي دواري است كه در عين حال كه ضرورت كانديشن مانيتورينگ و آگاهي از مقادير ارتعاشي براي آنها ضرورت دارد،ليكن به دليل دور و توان تعداد نقاط سنسور گذاري در آنها محدود به يكي دو نقطه است.