سنسورهای ارتعاش سنج به سه دسته شتاب سنج ها ،سنسورهای سرعت و سنسورهای جابجایی تقسیم می شوند که مبتنی بر شرایط ، بیرینگ های موجود در ماشین های دوار و فرکانس کاری آنها برای پروژه های مختلف انتخاب می گردند.

شرکت های مطرح در زمینه ساخت انواع سنسورهای ارتعاشی عبارتند از :

CTC , Bently Nevada  ,Metrix  , Monitran

شرکت بهینه پردازش آرمان نیز به عنوان تولید کننده تجهیزات مانیتورینگ ارتعاشات و در راستای تامین رضایت مشتریان خود خدمات زیر را در خصوص تامین و تست سنسورهای ارتعاشی انجام می رساند .

– مشاوره در خصوص تعیین سنسورهای ارتعاشی از نوع شتاب ، سرعت و جابجایی برای پروژه های مختلف ماشین های دوار

–  ارائه خدمات تست کالیبره در خصوص سنسورهای موجود در صنایع و یا سنسورهای خریداری شده

–  تامین سنسورهای ارتعاشی با برند CTC

–  تامین سنسورهای ارتعاشی با برند Bently Nevada

–  تامین سنسورهای ارتعاشی از سایر برندهای شناخته شده