خدمات نقره ای شرکت بهینه پردازش ارمان محدود به اطلاع رسانی مطلوب در رابطه با چگونگی عملکرد تجهیزات ساخت این مجموعه بوده و بدیهی است چنانچه مورد یا مواردی در تجهیزات مشاهده گردد که نیازمند اصلاح و یا تعمیرات باشد ، مشمول هزینه خواهد بود . بود .لیکن با انتخاب خدمات طلایی شرکت علاوه بر پوشش دهی به کلیه اقدامات در خدمات نقره ای ، کلیه اقدامات اصلاحی بر روی تجهیزات شرکت بهینه پردازش آرمان (ABPVibro) در صورت نیاز اعم از تعمیر برد و قطعات، تعویض کارتهای وایبرشن تغییرات خاص نرم افزاری و … بصورت کاملا رایگان انجام خواهد شد.